Ocena brak

Wyjaśnij pojęcia: genom, kariotyp, allel, homozygota, heterozygota, genotyp, fenotyp

Autor /Eric Dodano /29.08.2011

GENOM – stanowią go 23 chromosomy; jest to podstawowy (pojedynczy) komplet, określany jako haploidalny (n).

KARIOTYP – składają się na niego: autosomy (22 pary) i 1 para chromosomów płciowych.

ALLELE – geny znajdujące się w tym samym locus w chromosomach homologicznych występujące parami; są one różnymi formami tego samego genu.

Wyróżniamy: a. dominujące (gdy jeden z nich jest silniejszy) i a. recesywne ( gdy dany allel jest słabszy).

HOMOZYGOTAosobnik posiadający dwa jednakowe allele danego genu w chromosomach homologicznych. Wyróżniamy: h. dominującą, h. recesywną.

HETEROZYGOTA – osobnik posiadający dwa różne allele danego genu.

GENOTYPskład genetyczny organizmu.

FENOTYP – określa ujawnione przez osobnika w danym środowisku cechy uwarunkowane genetycznie. Wygląd danego osobnika, za pomocą, którego określa się rodzaj allel występujących w jego genomie.

Podobne prace

Do góry