Ocena brak

Wyjaśnij jaką rolę w partii politycznej pełnią liderzy i program

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

W każdej organizacji kwestia przywództwa i rekrutacji elit kierowniczych ma znaczenie podstawowe. Można mówić o dwóch kategoriach przywódców partyjnych. Pierwsi to osoby publiczne, które reprezentują partie jako kandydaci do oficjalnych, państwowych funkcji, drudzy to liderzy organizacyjni partii. Znaczny wpływ na politykę partii mogą mieć także osoby formalnie z nią nie związane, np. Ludzie finansujący działalność partii, szefowie gazet lub stacji tv mający istotny wpływ na opinię publiczną.

Partia polityczna stara się zrealizować program, dbając równocześnie o swój wizerunek w oczach opinii publicznej. Po to aby rozszerzać swoje wpływy partia musi dążyć do rekrutacji nowych członków. Przedstawia ona także swoich kandydatów do objęcia funkcji publicznych. Jednym z podstawowych sprawdzianów siły i spoistości partii jest stopień kontroli liderów nad nominacjami kandydatów, tak by zarazem uwzględniać interesy terenowych oddziałów oraz jej ogólne, strategiczne cele.

Program jest najczęściej dziełem liderów oraz specjalistów z różnych dziedzin (ekonomiści, prawnicy, dziennikarze itd.) program powinien poruszać zasadnicze problemy społeczeństwa, musi być wiarygodny, możliwy do zrealizowania, ale zarazem powinien być „atrakcyjny”.

Oddzielną kwestią jest wprowadzanie programu w życie po ewentualnym zwycięstwie wyborczym. W jego realizacji rząd jest ograniczony czasem, wewnętrznymi różnicami poglądów, wymogami instytucjonalnymi, polityką zagraniczną, naciskami grup interesu.

Najczęściej nawet radykalne programy reform, jakie partia zapowiedziała w kampanii wyborczej, realizuje jedynie częściowo, tym bardziej jeśli rząd jest koalicyjny, a odpowiedzialność za decyzje podzielona.

Podobne prace

Do góry