Ocena brak

Wyjaśnij czym jest percepcja

Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012

Percepcja dotyczy całości procesów poznawania przedmiotu i zdarzeń w środowisku, odczuwania ich zmysłami, ich rozumienia, identyfikowania i nazywania oraz przygotowywania do zareagowania na nie.Percepcja stanowi jeden z obszarów p[sychologii poznawczej.

Proces percepcji składa się z 3 etapów:

1) odbiór wrażeń

2) organizacja percepcyjna

3) identyfikacja (rozpoznanie przedmiotów)

Próg absolutny - to minimalny zasób energii fizycznej potrzebnej do wywołania doświadczenia (wrażenia) zmysłowego.

Adaptacja sensoryczna - polega na zmniejszaniu się reaktywności systemów sensorycznych na przedłużającą się stymulację.

Próg różnicy = stała Webera - jest to najmniejsza dostrzegalna fizyczna różnica pomiędzy dwoma bodźcami.

Z percepcją wiążą się także zjawiska:

a) gotowości percepcyjnej - to stan organizmu warunkujący to co będzie spostrzegane, gdy nastawienie i efekt jest taki sam rozpoznawanie następuje znacznie szybcej

b)obronności percepcyjnej - jest obniżenie progu rozpoznawania materiału zagrażającego dla jednostki

Podobne prace

Do góry