Ocena brak

Wydobycie ropy naftowej

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Ropa może wydostawać się na powierzchnię na wiele sposobów. Niekiedy ciśnienie wody znajdu­jącej się pod złożem ropy jest na tyle duże, że ta jest wtłaczana do szybu i sama wędruje do góry. Bywa, że ropę wypycha na powierzchnię ciśnie­nie znajdującego się nad nią gazu. Bywa również, że ropę trzeba pompować, gdyż ciśnienie złoża jest niewystarczające do samoczynnego wypływu ropy.
Często ilość gazu towarzyszącego ropie jest na tyle mała, że jego eksploatacja jest nieopłacalna. W takim wypadku gaz jest spalany nad głowicą odwiertu. Czasem gaz jest używany jako paliwo do napędzania urządzeń wydobywczych. Niekiedy wtłacza się go z powrotem pod ziemię, by utrzymać odpowiednie ciśnienie złoża i uzyskać stałe tempo wypływu ropy. Czasami w tym samym celu używa się wody.
Wydobytą ropę pompuje się do cystern lub do rurociągów, którymi trafia do rafinerii. Tam roz­dziela się ropę na poszczególne frakcje, które na­stępnie są poddawane dalszej obróbce.

Podobne prace

Do góry