Ocena brak

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Zegar biologiczny a zmiany uniwersalne

Autor /Horacy123 Dodano /03.07.2011

Zegar biologiczny wyznacza tempo wzrostu organizmu, kolejność kształtowania się kolejnych układów, czas ich powstawania oraz jakość powiązań między nimi, tempo i rytm dojrzewania. Jest to także osiąganie funkcjonalnej dojrzałości przez centralny układ nerwowy, zawiadujący działaniem naszego organizmu i odpowiadający za jakość kontaktu z otoczeniem.

Działanie zegara biologicznego powoduje, iż wszyscy rozwijamy się mniej więcej tak samo. W podobnym okresie życia osiągamy sprawność działania w jakimś obszarze, w podobnym czasie przechodzimy z okresu dzieciństwa do okresu dorastania, potem do dorosłości i ostatniego okresu życia, zwanego wiekiem senioralnym, późną dorosłością czy wiekiem podeszłym. Zegar biologiczny powoduje też, iż każde społeczeństwo wyraźnie rozróżnia tzw. warstwy wiekowe. Ludzie zaliczeni do jednej warstwy wiekowej są podobni do siebie pod względem tempa i rytmu zmian oraz przejawianych właściwości. Stąd też zmiany naszego funkcjonowania wyznaczane działaniem zegara biologicznego Helen Bee określa mianem zmian uniwersalnych.

Do góry