Ocena brak

Wydalanie roślin

Autor /wera Dodano /31.01.2012

Chociaż rośliny nie posiadają wyspe­cjalizowanych układów wydalniczych, wy­twarzają one nieprzerwanie substancje, które muszą być wydalane. W nocy, gdy oddychają, powstaje dwutlenek węgla. W ciągu dnia produktem ubocznym foto­syntezy jest tlen, który jest wydalany w drodze dyfuzji. Rośliny wytwarzają nie­wielką ilość wydalin. Substancje takie jak garbniki i krzemiany odkładają się w liś­ciach i owocach, które są zrzucane po zakończeniu sezonu wegetacyjnego lub po okresie dojrzewania.

Podobne prace

Do góry