Ocena brak

Wycofanie produktu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.02.2012

Charakterystyka

Wycofanie produktu przestarzałego, ( faza wycofania)- element cyklu życia produktu - Jest to ostatnia faza cyklu życia produktu. Charakteryzuje się tym, że w jej trakcie następuje powolne zmniejszenie popytu na produkt lub nawet nagły i znaczny spadek obrotów. Efektem końcowym tego zjawiska jest coraz silniejszy spadek sprzedaży co prowadzi do jej całkowitego zaniku.


Przyczyny schyłku i wycowania produktu

Faza schyłkowa może być wywołana następującymi czynnikami:

 • Pojawieniem się nowych, technicznie doskonalszych produktów, które zostały stworzone żeby zastąpić produkty dotychczasowe o tej samej funkcji,
 • Zmianą preferencji , przyzwyczajeń, gustów klientów, co powoduje, że produkty przestają być dla nich atrakcyjne,
 • Zmianą uwarunkowań społeczno-ekonomicznych a także politycznych, np. zmiany ustawodawstwa o ochronie środowiska, które powodują, że dobra stają się przestarzałe lub zostają objęte zakazami Lambin, str. 260.

Działania przedsiębiorstw w fazie wycofywania

Faza wycofania może jednak trwać dość długo, szczególnie, kiedy preferencje odbiorców i technologia produktu są względnie stabilne, a sam produkt ma liczną rzeszę lojalnych nabywców, lub jest jeszcze kupowany przez spóźnialskich ( konsumentów słabszych ekonomicznie, nabywających produktu na przecenach).


Wytwórcy ograniczają produkcję, dostawcy, będący na rynku, zmniejszają liczbę oferowanych modeli i starają się pozbyć zapasów przygotowując miejsca w magazynach na nowe produkty; wycofują się z mniej atrakcyjnych segmentów rynku i kanałów dystrybucji. Aby jeszcze podtrzymać sprzedaż obniża się ceny, przy czym zmniejsza się budżety promocyjne.


Następnie dostawcy mogą dojść do wniosku, że całkowicie wycofują słabnący produkt, ponieważ dalsze jego podtrzymywanie w asortymencie firmy doprowadzi do:

 • Zajęcia zbyt dużej ilości czasu kadrze kierowniczej,
 • Niepotrzebnego zaangażowania personelu sprzedażowego i wydatkowania pieniędzy na reklamę,
 • Częstej zmiany cen i konieczności jej monitorowania,
 • Wzrostu kosztów jednostkowych, co jest związane z mała skalą produkcji,
 • Pogorszenia relacji z uczestnikami kanału dystrybucji, z powodu małego obrotu,
 • Naruszenia wizerunku firmy,
 • Zbyt powolnego poszukiwania nowych produktów.

Warto pamiętać, że produkt nie musi starzeć się na wszystkich rynkach jednocześnie. O ile maszyny i urządzenia nie są technicznie zużyte, może to być powodem do pozostawienia części potencjału wytwórczego w pewnych egionach i utrzymaniem części dystrybutorów

Marketingu, 2004, str. 111.


Problemy decyzyjne i zadania kierowników

W fazie spadku musimy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Jak szybko będzie następowało zejście dobra z rynku?
 • Czy i jak firma powinna przeciwdziałać spadkowi sprzedaży?
 • Czy jest sens ponosić koszy związane z hamowaniem spadku sprzedaży?
 • Co powinniśmy zrobić, aby wprowadzić na rynek nowszy i ciekawszy produkt, i czy ma być on ulepszoną wersją obecnego?

Odpowiedź na te pytania będzie punktem wyjścia do podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie.


Autor: Barbara Grzesiak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry