Ocena brak

Wychowanie estetyczne - Ścierały się tu dwa stanowiska

Autor /Norman Dodano /30.08.2011

1. Zapoczątkowane przez Platona, który mówił, że kształtując moralność człowieka należy prezentować mu poprzez sztukę tylko wzniosłe czyny i wszystko to, co jest godne naśladowania,

2. Wywodzące się od Arystotelesa. Zakładające, że poprzez sztukę należy pokazywać złożoność, egzystencję człowieka, złożoność charakterów i losów człowieka. Współczesna koncepcja wychowania estetycznego łączy 1-sze i 2-gie stanowisko.

Do góry