Ocena brak

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Pacjent w szpitalu

Autor /Placyd77 Dodano /09.09.2011

Dla wielu ludzi konieczność udania się do szpitala jest dużym psychicznym obciążeniem - działają w tej sytuacji stresory: brak lub niejasność informacji, regulamin istotnie różny od życia codziennego, konieczność podporząd­kowania się i utraty indywidualności, zagrożenie etykietą choroby i zasad­nicza zmiana nawyków. Lęk przed diagnozą, zabiegami, niejasność w oto­czeniu aparatury itp. Ograniczenie aktywności i deprywacja kontaktu z naj­bliższymi, co jest szczególnym problemem w organizacji oddziałów dziecię­cych, stąd ważny postulat hospitalizowania dziecka z matką (hotele dla matek dzieci z chorobą przewlekłą, a zwłaszcza nowotworową). Do tego dochodzi nowe otoczenie społeczne, współpacjenci i klimat sali szpitalnej.

Szczególne miejsce zajmują zabiegi diagnostyczne i lecznicze związane z bólem i dolegliwościami. Ma to znaczenie zwłaszcza na oddziałach chirur­gicznych. Poziom lęku przed operacją chirurgiczną - jak wykazały naj­wcześniejsze badania nad stresem - odgrywa ważna rolę w procesie zdrowienia i rekonwalescencji. Najkorzystniejsza jest sytuacja optymalnego niepokoju. Zarówno wyparcie lęku, jak i bardzo silny lęk powodować mogą komplikacje pooperacyjne. Dlatego też psychologowie współdziałają z lekarzami w przygotowaniu pacjentów do leczenia operacyj­nego. Ma to szczególne znaczenie przy zabiegach okaleczających, tj. przy mastektomii i stomii. W tych wypadkach pacjenci dla lepszej adaptacji do okresu pooperacyjnego i nowej sytuacji zdrowotnej zrzeszają się w kluby pacjentów i grupy samopomocy, z którymi współpracuje psycholog kliniczny.

Do góry