Ocena brak

Wybór środka transportu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.02.2012

Charakterystyka

Transport - wszelkie czynności powodujące fizyczne przemieszczenie produktów w przestrzeni, czyli z miejsca nadania do wyznaczonego miejsca odbioru w odpowiednim czasie, w nienaruszonym stanie i po wcześniej ustalonym przez obie strony koszcie. Zobacz także: międzynarodowa.


Rodzaje środków transportu

Środki transportu dzielimy na:

 1. Transport drogowy
 2. Transport kolejowy
 1. Transport wodny
 2. Transport lotniczy
 3. Transport rurociągowy

Transport drogowy

Transport drogowy (samochodowy) - najbardziej rozpowszechniony środek transportu wykorzystywany w większości operacji logistycznych. Rozbudowana sieć dróg pozwala przewoźnikom dotrzeć w praktycznie dowolne miejsce, co powoduje, że usługi transportowe mogą być świadczone na rzecz praktycznie każdego. Z powodu niskiej kapitałowej bariery wejścia na rynek przewoźników samochodowych jest bardzo duża ilość firm świadczących tego typu usługi dzięki czemu mamy dużą dostępność usług w tej gałęzi transportu.


Transport kolejowy

Transport kolejowy - tego typu usługi przewozowe są świadczone przez niewielka liczbę dużych firm (zazwyczaj dużą część udziałów posiada państwo). Występuje duża bariera wejścia na rynek (wysoki koszt inwestycji w terminale, sprzęt i trakcje). Kolej zajmuje się głównie przemieszczaniem dużej ilości towarów na duże odległości o stosunkowo niewielkiej wartości (produkty przemysłu drzewnego, wydobywczego, produkty rolne). Największą wadą transportu kolejowego jest mała dostępność, a także długi czas przewozu towarów.


Transport wodny

Transport wodny - stanowi jeden z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego, wzdłuż dużych rzek powstawały większe miasta. Za pomocą tego środka transportu przewozi się towary na duże odległości o niskiej wartości i dużej zawartości, które można łatwo przeładować za pomocą urządzeń mechanicznych. Jedna barka może przewieźć ok.1500 ton ładunku. Duża zaletą transportu wodnego są niskie koszty, natomiast do największych wad należy długi czas przewozu, a także ograniczona dostępność przestrzenna.


Typy statków morskich:

 • Drobnicowce - wielkie ładownie, zwykle przewożą ładunki wypełniające cała ładownię,
 • Masowce - ładunki o niskim stosunku wartości do wagi (rudy metali, zboże, węgiel i złom żelazny), wyposażone w grodzie co pozwala przewozić kilka rodzajów dóbr w tym samym czasie,
 • Tankowce - przewożą największe ładunki (od 18 000t do 500 000t) z powodu wycieków ropy naftowej coraz częściej buduje się statki z podwójnym kadłubem,
 • Kontenerowce - statki przystosowane do przewozu kontenerów,
 • Statki typu ro-ro - statek posiada wbudowane duże rampy, dzięki którym można wjechać z ładunkiem bezpośrednio na statek,( zastosowanie w przewozie samochodów),
 • Statki typu obo - (oil-bulk-ore; ropa naftowa-produkty masowe-rudy) duża wielofunkcyjność, dużym plusem jest możliwość przewożenia różnych towarów jednocześnie,
 • Barki oceaniczne - jednostki ciągnięte przez specjalny holownik, bardzo tani środek transportu.

Transport lotniczy

Transport lotniczy - większość dochodu osiągana z transportu pasażerskiego, transport towarowy znajduje się w fazie rozwoju. Główna zaletą tego środka transportu w porównaniu z innymi jest krótki czas przewozu. Do wad można zaliczyć wysokie koszty a także ograniczona dostępność, która często wymusza korzystanie z usług przewoźników drogowych.


Transport rurociągowy

Transport rurociągowy - odnosi się do rurociągów naftowych, a nie do gazociągów. Zastosowanie w przemieszczaniu płynnych produktów naftowych. Dostępność rurociągu jest ograniczona, co dodatkowo wymusza korzystanie z innych środków transportu (kolej, transport drogowy lub wodny). Bardzo wolny transport ok. 16 km/h, ale nie jest zakłócany przez warunki atmosferyczne. Charakteryzuje się niskim kosztem transportu.Kryteria wyboru środka transportu

Wybierając środek transportu należy wziąć pod uwagę:

 • Koszty
 • Czas przewozu
 • Niezawodność
 • Dostępność przestrzenną
 • Bezpieczeństwo

 • Autor: Szymon Karcz
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry