Ocena brak

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz.

Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012

WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz., wyd. przez T. Mostowskiego 1803-05 w jego drukarni, przy współpracy J. Adamczewskiego, J. Lipińskiego i F.K. Dmochowskiego. Z zaplanowanych 20 „oddziałów", po 5 t. każdy, ukazało się 261., obejmujących m. in. utwory J. Kochanowskiego, A. Naruszewicza, T.K. Węgierskiego, J.U. Niemcewicza, Sielanki S. Szymonowica i Zimorowiców. Seria wyróżnia się wysokimi walorami typogr.; teksty, zgodnie z praktyką wydawn. epoki, poprawiono wg kanonów językowych i stylist. środowiska klasyków warszawskich. Przeciętny nakł. 1500 egz. okazał się zbyt duży (zyskano tylko 250 subskrybentów), z uwagi zapewne na wysoką cenę, i tomy serii długo zalegały księgarnie.

Bibliografia —» Mostowski Tadeusz.

Podobne prace

Do góry