Ocena brak

Wybór formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

Każdy kto myśli o powołaniu przedsiębiorstwa musi zadecydować i wybrać określoną formę prawno-organizacyjną przedsiębiorstwa, zdecydować jaka najbardziej nadaje się do: rodzaju działalności, przewidywanej wielkości przedsiębiorstwa.

Alternatywność wyboru odnosi się do: formy prawno-organizacyjnej, formy własności - chodzi o własność grupową np. prywatną, spółdzielczą, prywatną własność krajową.

W przypadku formy prawno-organizacyjnej trzeba wziąć pod uwagę:

1. Wymagania założycielskie – analizując je rozpatruje się czy: jest przy założeniu przedsiębiorstwa przymus prawny, czy nie, dotyczący zawarcia umowy notarialnej; jest konieczne uwidocznienie przedsiębiorstwa w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze handlowym; jest konieczność ujawnienia nazwisk przedsiębiorców w nazwie przedsiębiorstwa; są wymagania dotyczące liczby wspólników; jest konieczność systematycznego ujawniania wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; 2. Analizę zakresu odpowiedzialności majątkowej i ryzyka kapitałowegoZakres odpowiedzialności i ryzyka uczestników przedsięwzięcia gospodarczego jest mniejszy w spółkach cywilnych niż w jawnych, komandytowych, z o.o. czy akcyjnych. Przedsiębiorca musi rozstrzygnąć co woli czy mniejszy czy większy zakres odpowiedzialności. Mniejsi ryzykanci wybierają formy prawno-organizacyjne z ograniczoną odpowiedzialnością; 3. Analizę możliwości finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej – Rygory kapitałowe mogą być powodem wyboru różnych form prawno-organizacyjnych. Wybiera się formy nie mające wymagań kapitałowych przy założeniu przedsiębiorstwa; 4. Zakres kierowania i sposoby kontrolowania firmy – Zakres kontroli jest największy w przedsiębiorstwie własności prywatnej; 5. Obciążenia podatkowe – Każdy przedsiębiorca rozpatruje czy rezultaty działalności przedsiębiorstwa są opodatkowane pojedynczo czy podwójnie. W przedsiębiorstwach jednoosobowej własności prywatnej i spółkach osobowych opodatkowaniu podlega bezpośredni dochód przedsiębiorstwa. W spółkach kapitałowych i spółdzielniach opodatkowany jest dochód przedsiębiorstwa (opodatkowanie pierwotne) oraz dochód przedsiębiorców w postaci dywidendy (opodatkowanie wtórne); 6. Problemy dziedziczenia; 7. Czy jest możliwość upłynnienia udziałów, czy też nie; 8. Trwałość formy prawno-organizacyjnej.

Przedsiębiorca zanim zaryzykuje przeprowadza dokładną analizę form prawno-organizacyjnych i wybiera tę najodpowiedniejszą do celów, zakresu działalności i spodziewanych warunków działalności.

 

Podobne prace

Do góry