Ocena brak

Wuczuwalność wątroby

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Kładąc dłoń na powłoki brzuszne i kierując końce palców ku łukowi żebrowemu wyczuwamy podczas głębokiego wdechu, jak przedni brzeg wątroby uderza o końce palców. W spokojnym oddechu nic daje się on wymacać. U dziecka przedni brzeg wątroby przekracza łuk żebrowy prawy o kilka centymetrów, ponieważ wątroba dziecięca, jak już wspomniano, jest stosunkowo większa niż dorosłego.

Na osobniku żywym położenie wątroby daje się określić przez opukiwanie (per-cussioj, ponieważ wątroba otoczona jest narządami zawierającymi powietrze lub gazy. Jako narząd zbity, bezpowietrzny, wątroba daje odgłos opukowy stłumiony, w odróżnieniu od odgłosu opukowego jawnego płuc. leżących powyżej niej, oraz odgłosu bębenkowego żołądka i jelit położonych poniżej.

W rzucie powierzchni górnej wątroby na przednią ścianę tułowia (w postawie stojącej u dorosłego mężczyzny) otrzymujemy dość dokładny zarys w kształcie trójkąta. Punkt położony nieco poniżej prawej brodawki sutkowej (w 4 międzyżebrzu) łączymy z odpowiednim, lecz nieco niżej położonym punktem strony lewej (w 5 międzyżebrzu), a oba te punkty z końcem 10 żebra prawego (punkt pęcherzyka żółciowego). Linie łączące należy prowadzić nieco wypukłe w stosunku do trójkąta.

W rzucie powierzchni bocznej prawego płata wątroby na boczną (prawą) ścianę klatki piersiowej otrzymujemy zarys, w którym odróżniamy trzy odcinki: 1) w odcinku dolnym (przeponowym) wątroba oddzielona jest od ściany klatki piersiowej tylko cienką przegrodą przepony i wąską szczeliną jamy otrzewnej (przeponowo-wątrobnej); 2) w odcinku środkowym (opłucnowym) między przeponę a ścianę klatki piersiowej wciska się zatoka przeponowo-żebrowa, w tym odcinku więc między ścianą klatki piersiowej i wątrobą leży nie tylko mięśniowa przegroda przepony, ale również dwie przestrzenie surowicze, przestrzeń opłucnowa przeponowo-żebrowa (zatoka przepono wo-żebrowa) i przestrzeń otrzewnowa przeponowo-wątrobna; rany kłute czy postrzałowe uszkodzą tu więc nie tylko jamę brzuszną i wątrobę, jak w odcinku dolnym„ ple również jamę opłucnej3) w odcinku górnym (płucnym) poprzez przeponę i obie powyższe przestrzenie surowicze wątroba graniczy również z powierzchnią przeponową płuca, która podczas wdechu przesuwa się w obręb zatoki przepo-howo-żebrowej. Zranienie tego odcinka może ponadto spowodować uszkodzenie płuca w czasie wdechu.

Wszystkie wyżej opisane stosunki dotyczą położenia typowego u dorosłego osobnika. U dziecka, u którego szczególnie płat lewy jest znacznie większy, sięgając aż po śledziony, wątroba przylega w znacznie większym stopniu do przedniej ściany brzucha w okolicy nadpępcza i przykrywa prawie cały żołądek. Ustawiona też jest wyżej biż u dorosłego, gdyż przepona leży wyżej, a brzeg przedni, jak już wspomniano, przekracza prawy łuk żebrowy o kilka centymetrów.

Różnice położenia wątroby są także zależne od budowy konstytucyjnej; u piknika lórna powierzchnia wątroby jest położona bardziej poprzecznie, prawie poziomo Iwątroba poprzeczna albo pozioma), u leptosomika bardziej stromo (wątroba stroma). W zgięciach kręgosłupa bocznych (scolioses) czy silnych zgięciach Biotycznych wątroba przesuwa się w odpowiednim kierunku.

W pionowej postawie ciała brzeg przedni wątroby przebiega mniej więcej o i cm liżej niż w pozycji leżącej; w położeniu na lewym boku lewy płat wstępuje ku górze prawy opada ku dołowi, odwrotnie niż w położeniu na boku prawym; w głębokim wdechu przedni brzeg wątroby przesuwa się ku dołowi (o i 2 cm); wraz z tymi zmianami zmienia się rtrwnież pole stłumienia wątroby.

Podobne prace

Do góry