Ocena brak

WSPOMNIENIE Z MARIPOZY, nowela H. Sienkiewicza

Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012

WSPOMNIENIE Z MARIPOZY, nowela H. Sienkiewicza, ogł. z podtyt. Z opowiadania napisał... w „Słowie" 1882, wyd. w t. 19 Pism, Warszawa 1889. Utwór, oparty na relacji przyjaciela pisarza, dra K. Benniego, należy do cyklu opowiadań o niedobitkach pol. emigrantów polit. w Ameryce w poł. XIX w.; podejmuje temat zbliżony do wcześniejszego —» Latarnika. Bohater, stary pasiecznik Putrament, żyjący samotnie w kanionie kalifornijskim, przemawiający językiem Biblii w przekł. Wujka, której głośne odczytywanie zastępuje mu rozmowy z dalekimi rodakami - jest niezłomnym wyznawcą wiary w wyzwolenie Polski. Niesłychanie dyskretne ukazanie tej jego postawy stanowi o wartości noweli. Przekłady: czes., franc., niem., ros., serb.-chorw., węgierski.

Wyd. J., Krzyżanowski w: Dzieła, t. 3, W. 1948.

Podobne prace

Do góry