Ocena brak

Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (CESDP)

Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012

W Traktacie z Maastricht i Amsterdamu pominięte zostały kwestie wyposażenia UE w zdolności wojskowe.Francuskim i niemieckim projektom rozwoju unijnych sił zbrojnych sprzeciwiały się głownie Wielka Brytania oraz państwa neutralne: Austria, Finlandia, Irlandia i Szwecja.

Do zbliżenia stanowisk państw członkowskich na temat przyszłości obrony UE doszło w 1998 rokuPrzełomem - inicjatywa premiera Wielkiej Brytanii T. Blaira dotycząca ponownego przemyślenia problematyki bezpieczeństwa europejskiego –przedstawiona podczas nieformalnego szczytu UE w Portschach (październik 1998 r.) 4 grudnia 1998 r. podpisanie w Saint-Malo „Deklaracji w sprawie obrony europejskiej” Zmiana stanowiska W. Brytanii Oświadczenie Jacquesa Chiraca i Tonego Blaira - Unia Europejska powinna rozwijać „samodzielne zdolności wojskowe”.

Podobne prace

Do góry