Ocena brak

Współdziałanie mięśni brzucha

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Działanie mięśni brzucha jest różnorodne.

1. Praca ich służy zarówno ustaleniu miednicy oraz kręgosłupa, jak i ich ruchom. W pionowej postawie ciała mięśnie brzucha rozpoczynają ruch zgięcia tułowia do przodu. Następnie jednak zgięcie odbywa się pod wpływem masy ciała i prostownik grzbietu rozpoczyna pracę hamującą, ażeby zatrzymać działanie masy ciała. Odwrotnie, mm. proste brzucha regulują ruch zgięcia tułowia do tyłu. Również w ruchach zgięcia bocznego tułowia współpracują mięśnie brzucha i grzbietu. W ruchach obrotowych współpracują m. skośny zewnętrzny jednej strony i m. skośny wewnętrzny strony drugiej. Gdy klatka piersiowa jest ustalona, mięśnie brzucha kurcząc się obustronnie podnoszą miednicę, prostownik grzbietu zaś zwiększa jej nachylenie. Napięcie spoczynkowe mięśni brzucha i grzbietu ustala położenie miednicy.

2. Mięśnie brzucha są mięśniami wydechowymi. Gdy mięśnie powłok brzucha i dna miednicy kurczą się, rozluźniona przepona uwypukla się ku górze, jama klatki piersiowej zmniejsza się, ciśnienie w niej wzrasta, następuje wydech. Pod tym względem mięśnie brzucha są najskuteczniejszymi antagonistami wdechowo pracującej przepony.

3. Gdy miednica i klatka piersiowa są ustalone, a przepona, mięśnie dna miednicy i mięśnie powłok brzucha kurczą się, następuje zmniejszenie objętości jamy brzusznej; ciśnienie w niej wzrasta tworząc tłocznię brzuszną (prelum abdominis). W pracy tej dzięki poprzecznemu kierunkowi włókien największy udział bierze m. poprzeczny przy współudziale pozostałych mięśni brzucha. Przepona jest znacznie słabsza od mięśni powłok brzusznych; dlatego tłocznia jest w pełni wyzyskana dopiero wtedy, kiedy powietrze oddechowe zostaje zatrzymane w płucach przez zamknięcie szpary głośni. Płuca podpierają wówczas przeponę jak poduszki wypełnione powietrzem i nie dają jej uwypuklić się w obręb klatki piersiowej. Tłocznia brzuszna działa na zawartość narządów jamy brzusznej i miednicy; pomaga więc podczas oddawania stolca, wydalania moczu, podczas porodu. Działanie tłoczni jest szczególnie skuteczne, kiedy klatka piersiowa i miednica zbliżają się do siebie.

4. Przednie mięśnie brzucha stanowią ochronę zawartości jamy brzusznej. W razie uderzenia w brzuch mięśnie kurczą się i stanowią silną ochronę. Lekarz powinien badać brzuch ostrożnie, ponieważ na nagłe ruchy, zwłaszcza zimną rękę, chory mimowolnie oddziaływa napięciem mięśni, czym uniemożliwia badanie.

5. W pracy mięśni brzucha dużą rolę odgrywa pole ścięgniste utworzone przez rozcię-gna, które łączy przednie mięśnie brzucha w jeden układ. W tej wspólnocie działania poszczególne części układu mogą jednak samodzielnie pracować czy to kurcząc się, czy rozluźniając. Tak np. jeżeli kurczy się tylko górna połowa mięśni brzucha, a dolna pozostaje rozluźniona, dolna część brzucha uwypukla się; w ruchu tym biorą udział górne odcinki mm. prostych i górne części mm. skośnych zewnętrznych. Odwrotnie, górna część brzucha może uwypuklić się, gdy zostaną napięte dolne pasy mięśniowe; kurczą się wtedy części mm. prostych poniżej pępka i dolne części mm. skośnych wewnętrznych.

Podobne prace

Do góry