Ocena brak

Współczesne systemy wychowania na podstawie książki Stefana Kunowskiego

Autor /soalleysweree Dodano /09.05.2006

Współczesne systemy wychowania.
Opracowane na podstawie książki Stefana Kunowskiego
?Podstawy współczesnej pedagogiki ?


System chrześcijański wychowania
~ Założenia ~
Podstawa światopoglądowa : religia objawiona przez Chrystusa, wiara to ufność i wierność Bogu.
Celem wychowania chrześcijańskiego wg . Encykliki Piusa XI jest współdziałanie człowieka z łaską a przez to stworzenie doskonałego chrześcijanina, naśladującego Chrystusa .
Najważniejszymi założeniami tonizmu w wychowaniu chrześcijańskim są :
- możliwość obiektywnego i prawdziwego poznania przez człowieka świata przez wrażenia zmysłowe, czyli odkrywanie cech istotnych dla tworzenia pojęć .
- odróżnianie dwóch porządków : istoty rzeczy i ich istnienia
Św. Tomasz z Akwinu jako pierwszy określił proces wychowania jako dzieło natury , która dąży do wydania na świat potomstwa , jego rozwoju i postępu aż do stanu doskonałego człowieczeństwa .
Współdziała tu ze sobą 5 przyczyn:
- przyczyna materialna
- przyczyna formalna
- przyczyna celowa
- przyczyna sprawcza
- przyczyna wzorcza

~ ideologia współczesnego wychowania chrześcijańskiego ~
? Chrystocentryzm ? droga chrześcijańska przez Chrystusa za pośrednictwem Jego Matki i Świętych do Boga
? 4 cnoty kardynalne
- roztropność
- sprawiedliwość
- umiarkowanie
- męstwo
Zespół tych cnót to podstawa charakteru chrześcijańskiego ( cnoty teologiczne : wiara, nadzieja , miłość )
? Personalizm ? podstawa moralności i wychowania chrześcijańskiego. Podkreślenie godności i wielkości każdego człowieka, jako osoby, czyli z natury istoty rozumnej i wolnej. Człowiek to złożoność duszy i ciała.
? Podstawowe prawa człowieka ( wg . nauki kościoła )
1. Prawo do życia i środków na poziomie godnym człowieka
2. Prawo do korzystania z wartości moralnych i kulturalnych
3. Prawo oddawania czci Bogu prywatnie i publicznie
4. Prawo do wolnego wyboru stanu i swobody życia rodzinnego ( z wychowaniem dzieci)
5. Prawo do pracy zarobkowej , działalności gospodarczej, posiadania na własność dóbr i środków
6. Prawa obywatelskie do zrzeszania się , migracji , i udziału w życiu publicznym
? Humanizm chrześcijański jest humanizmem wcielania i krzyża , miłości i ofiary , obejmującej wszystkich, szczególnie potrzebujących. Współcześnie jest to społeczna realizacja dobra i zaspokajania potrzeb ludzkich z miłości do Boga i bliźniego.
Ideologia wychowania chrześcijańskiego ma kształtować w ludziach ducha Chrystusowego, miłowanie dobra i nienawiści do zła, szacunek do bliźniego i aktywność wiernych.



~ Doktryna wychowania kościoła ~
Wychowanie jest dziełem społecznym, a nie jednostki. W wychowaniu maja udział - kościół , rodzina i państwo .

Do góry