Ocena brak

Współczesne ruchy socjaldemokratycze

Autor /Seller002 Dodano /18.09.2007

Współczesne ruchy socjaldemokratycze na wybranych przykładach, struktura, programy, cele, metody działania, zasięg wpływów
Socjaldemokracja, ruch społeczny zmierzający początkowo do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następnie do uspołecznienia gospodarki rynkowej i zmniejszenia nierówności społecznych.

Europejskie partie socjaldemokratyczne [zasięg wpływów w europie] (wytłuszczone to najważniejsze)
? Partia Europejskich Socjalistów PES Party of European Socialists (druga siła w Parlamencie Europejskim)
? Partia Pracy LP (w Wielkiej Brytanii, rządząca)
? Socjaldemokratyczna Partia Niemiec SPD (w Niemczech, współrządząca)
? Socjaldemokraci SAP (w Szwecji, opozycyjna)
? Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza PSOE (w Hiszpanii, rządząca)
? Partia Socjalistyczna PS (we Francji, opozycyjna)
? Norweska Partia Pracy DNA (w Norwegii, rządząca)
? Socjaldemokratyczna Partia Austrii SP (w Austrii, współrządząca)
? Socjaldemokracja Danii SD (w Danii, opozycyjna)
? Czeska Partia Socjaldemokratyczna SSD (w Czechach, opozycyjna)
? Białoruska Socjaldemokratyczna Partia Hramada (na Białorusi, opozycyjna)
? Smer (na Słowacji, współrządząca)
? w Polsce : Sojusz Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracja Polska(SdPL)

cele ruchów socjaldemokratycznych:
? upowszechnienie dobrobytu i dostęp do zatrudnienia
? umożliwienie każdemu człowiekowi realizacji jego osobistych możliwości
? zwalczanie ubóstwa i marginalizacji grup społecznych
? ocalenie środowiska naturalnego
? zwalczanie zagrożeń dla więzi społecznej

(trzecia droga) Blair(partia pracy LP w W-B) i Schroeder(SPD w niemczech) opowiadają się zdecydowanie za integracją europejską i wspólną polityką europejskich socjaldemokratów, do których adresują przedstawiony wspólnie program.
Rozwinięcie tego programu odnajdujemy w pracy Anthony?ego Giddensa pt. ?Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji?. Zaliczył do niej (4 punkty Giddensa):
1. Demokratyzację demokracji
2. Aktywne społeczeństwo obywatelskie
3. Nową gospodarkę mieszaną
4. Kosmopolityczny naród i demokrację

Międzynarodówka Socjalistyczna
największa z istniejących obecnie międzynarodówek, skupiająca partie socjaldemokratyczne i socjalistyczne. Powstała w 1951 roku we Frankfurcie nad Menem w wyniku przekształcenia Międzynarodowej Konferencji Socjalistycznej (powstałej w 1947 roku).
Międzynarodówka Socjalistyczna opowiada się za ustrojem demokratycznym, popiera też własność prywatną, jednak podkreśla konieczność ingerencji państwa w gospodarkę.
Do SI należy ponad 160 partii politycznych i organizacji społecznych, m.in.:
? brytyjska Partia Pracy,
? Socjaldemokratyczna Partia Niemiec,
? francuska Partia Socjalistyczna,
? Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza,
? Portorykańska Partia Niepodległości/Partido Independentista de Puerto Rico
? w Polsce także: Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy

SDP Jak każda partia o poglądach socjaldemokratycznych, jednym z najważniejszych założeń programowych SPD jest sprawiedliwość społeczna.

Podobne prace

Do góry