Ocena brak

Współczesne motocykle

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

Ramy nowoczesnych motocykli wykonuje się zwy­kle z rur stalowych. Silnik jest podtrzymywany przez biegnące u dołu dwie rury. Oba koła wypo­saża się w amortyzatory, zarówno po to aby zwięk­szyć komfort jazdy, jak i w celu polepszenia wła­sności jezdnych pojazdu.
Seryjne motocykle wyposaża się w silniki o po­jemnościach od 50 do 1400 cm3. Mają one od jednego do czterech cylindrów i są prawie zawsze napędzane benzyną. Większość to silniki czterosuwowe, w których w jednym cylindrze energię uzyskuje się raz na każde dwa obroty wału. Prostsze silniki dwusuwowe stosowane są tylko w tańszych modelach. Silniki mogą być chłodzone cieczą bądź powietrzem. Napęd ze skrzyni biegów na tylne koło jest przekazywany za pomocą łańcucha, ale w nie­których droższych modelach zamiast łańcucha sto­suje się wałek napędowy. Niektóre motocykle są napędzane silnikami Wankla, w paru modelach, przeznaczonych do użytku w mieście, zastosowa­no napęd elektryczny.

Podobne prace

Do góry