Ocena brak

Współczesne modele ładu md.

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Po raz trzeci w XXw. Społeczność md. Stanęła w obliczu konieczności budowy nowego ładu md.

Przedstawione propozycje cząstkowe są raczej nie rozbudowanymi scenariuszami budowania nowego ładu. Najważniejsze z nich to:

1. PAX Amerikan- USA –jako mocarstwo- hegemon.

Cele:

- panować w sferze produkcji

- powinno dominować w sferze militarnej

- przewaga w sferze technologicznej i cywilizacyjnej w świecie

- posiadać potencjał- mieć przemożny wpływ na cały świat

2. Nowa Pentarchiamodel pentagonalny , zakłada, że najbardziej doskonały jest system nad którego rywalizacją czuwa 5 ośrodków siły. Są one zdolne utrzymać równowagę polityczną i militarną nie dopuszczając do wyeliminowania ze sceny md. innych państw traktowanych jako faktycznych lub potencjalnych sprzymierzeńców. Taką Nową Pentarchię mogłyby tworzyć St.Zjednoczone, Japonia, Chiny, Unia Europejska i Rosja.

3. Policentryczna wersja nowego ładu md. jest Pax Consortis – który zakłada, że po upadku ZSRR osłabieniu ulegnie pozycja USA . USA stałoby się tylko jednym z wielu członków tego systemu. Wszyscy w jednakowym stopniu ponosiliby odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo md.

4. Model- Bigemonii, opowiadający się za zdynamizowaniem współpracy USA i Japonii w kierowaniu systemem światowej gospodarki. Taką Bigemonię tworzyłyby dwa silne państwa ,USA – jako potęga militarna, polityczna i ekonomiczna oraz Japonia – jako potęga gospodarcza.

Ten model w przyszłości może być rozwiązaniem przywództwa w świecie. USA i Japonia uzyskałyby pierwszeństwo na arenie md.

W kwietniu 1996r. podpisano w Tokio „Wspólną Deklarację Japonii i USA w sprawie bezpieczeństwa – Sojusz XXI w.”

System unipolarny USA- JAPONIA

5. Pax Nipponica – model policentryczny - przywództwo w nowym ładzie md. z Japonią w roli hegemona, co jest odległą wizją, gdyż państwo te nie dysponuje wyjątkowo ważnym atrybutem mocarstwowości, jakim jest potencjał nuklearny.

Podobne prace

Do góry