Ocena brak

Współczesne kanały

Autor /Darek Dodano /31.01.2012

W kontynentalnej części Europy główne śródlą­dowe drogi wodne były stale pogłębiane i posze­rzane, by nadążyć za wzrastającymi rozmiarami pływających po nich barek. W 1977 roku w Niem­czech oddano do eksploatacji Boczny Kanał Łaby, który zapewnił możliwość całorocznej żeglugi stan­dardowych barek 1350-tonowych. Kanał ten sta­nowił alternatywę Łaby, której koryto również przystosowano do żeglugi. Występowały w nim jednak sezonowo znaczne wahania poziomu wody. Podczas upalnych miesięcy letnich zdarzało się, że Łabą mogły pływać jednostki zaledwie 400-tono-we. We Francji w 1980 roku skanalizowano Rodan pomiędzy Lyonem a Port St Louis. Na 310-kilo-metrowym odcinku znajduje się 12 zapór i tyle samo śluz.
Typowa północnoamerykańska śluza komoro­wa stosowana na żeglownych drogach wodnych liczy sobie co najmniej 180 metrów długości oraz 30 metrów szerokości. Wszystkie te potężne śluzy są wybudowane na dużych rzekach bądź połączo­ne z dużymi systemami wodnymi, tak że nie ma problemów z zaopatrywaniem ich w wodę.
Od czasu do czasu powiększane są również ka­nały morskie. 190-kilometrowy Kanał Sueski łą­czący Morze Czerwone ze Śródziemnym był w chwili swego otwarcia w 1869 roku głęboki na zaledwie 8 metrów, a szeroki na 70 metrów. Dziś jego głębokość wynosi 19 metrów, a szerokość aż 226 metrów. Rozbudowa tego akurat kanału była stosunkowo prosta, jako że wiedzie on przez pusty­nię i nie ma na nim śluz.
O wiele trudniejsze były prace przy budowie Kanału Panamskiego. Trasa kanału biegnie przez wzgórza, dżunglę i moczary. Na kanale zbudowa­no trzy zestawy śluz. Urządzenia te zostały tu po­dwojone, by umożliwić jednoczesne przepływanie statków w obie strony. Długość szlaku wodnego pomiędzy żeglownymi wodami Morza Karaibskie­go a żeglownymi wodami Pacyfiku wynosi 80 km, z tego na właściwy kanał przypadają 64 km. Statki są holowane w kanale przez 4 lokomotywy elek­tryczne. Pierwotnie szerokość toru wodnego w naj­węższym miejscu wynosiła 91 metrów. Dziś, po przebudowie z 1969 roku, są to 152 metry.

Podobne prace

Do góry