Ocena brak

Wspieranie rozwoju dziecka w rodzinie

Autor /minysoopsic Dodano /20.09.2006

Zawarcie małżeństwa przez mężczyznę i kobietę zapoczątkowuje powstanie rodziny. Tworzą oni wówczas nową wspólnotę, która jest gotowa do spłodzenia potomstwa oraz zobowiązuje się do jego wychowania. Aby w sposób świadomy i odpowiedzialny sprzyjać rozwojowi dziecka, rodzice powinni posiadać takie cechy, jak:
? Dojrzałość (spójna, niezachwiana osobowość). Cechy: opanowanie, rozsądek, zdolność logicznego myślenia, autentyzm, poczuwanie się do odpowiedzialności za siebie i innych;
? Akceptacja, czyli absolutne uznanie dla osoby. Dziecko wie, że jest kochane bezwarunkowo. Aby dziecko mogło się normalnie rozwijać, potrzebuje uznania i akceptacji własnej osoby;
? Empatia, czyli zdolność do wnikania, odczuwania i pełnego zrozumienia przeżyć danego człowieka, jego uczuć oraz zakomunikowania mu o tym (słownie i pozawerbalnie), także wtedy, gdy on sam nie jest ich w pełni świadomy. Dorosły powinien starać się zrozumieć, co dzieje się z dzieckiem. Jest to warunek najłatwiejszy do wyuczenia.
? Umiejętność nawiązania kontaktu, bliskości z dzieckiem, czyli wykazanie zainteresowania sprawami dziecka, angażowanie się w jego życie, reagowanie na jego potrzeby.
Te kilka podstawowych cech to podstawa, którą każdy rodzic powinien posiadać. Rozwinę i omówię je w dalszej części. Chciałabym się teraz skupić nad najważniejszym aspektem prawidłowego funkcjonowania rodziny, czyli relacjami zachodzącymi między członkami tej wspólnoty. Od relacji rodzic - dziecko zależy cały proces wychowania.
Co zrobić, żeby stworzyć bliskie więzi z dzieckiem?
? niezależnie od sytuacji pokazać, że zależy nam na dziecku,
? starać się rozumieć dziecko,
? interesować się codziennym życiem dziecka,
? spędzać wspólnie jak najwięcej czasu,
? być pozytywnie nastawionym (zawsze i do wszystkiego),
? uczyć wyrażania uczuć,
? rozmawiać i tłumaczyć,
Silna więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem stwarza emocjonalne bezpieczeństwo. Wsparcie, jakie otrzymuje dziecko, pozwala mu podjąć wyzwania niezwykle istotne dla samorealizacji, ponieważ wie, że rodzice zawsze będą przy nim, niezależnie od tego, czy mu się powiedzie, czy nie. Bliska więź daje wgląd w życie dziecka. Pozwala mu być otwartym i szczerze wyznać, co robi, myśli i czuje. Jeśli relacje rodzic - dziecko opierają się na wzajemnym szacunku, dziecko szybciej przyswoi sobie wartości przekazywane przez rodziców. Pomaga to niewątpliwie w pozytywnym nastawieniu dziecka do nauki. Jak pomóc dziecku stawać się mądrzejszym?
? podkreślać znaczenie nauki jako celu,
? tłumaczyć, że nauka jest ważniejsza niż oceny,
? wykorzystać własne doświadczenia, które pomogły nam w nauce,
? pomóc uczyć się dziecku na błędach i

Podobne prace

Do góry