Ocena brak

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Transkrypt

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego=---------------------------------------_________________________________________Kapitał własny________
Wskaźnik ten określany jest jako wskaźnik długu bądź wskaźnik ryzyka.
Zobowiązania (długi) długoterminowe dotyczą długów spłacanych w okresie dłuższym niż
rok od daty sporządzenia bilansu. Mogą to być zobowiązania z tytułu wypuszczonych przez
firmę obligacji, długoterminowy kredyt inwestycyjny czy tez długoterminowe pożyczki
gwarantowane bądź hipoteczne.
Wysokość wskaźnika:
0,5
Wskaźnik >1

0.5-1.0

-jest to zadowalający poziom tego wskaźnika, będący wynikiem
struktury kapitału 33:67.
-świadczy o tym, że zobowiązania długoterminowe są wyższe niż kapitał
własny.
-firmy posiadające wyższą proporcję długoterminowych zobowiązań do
kapitału własnego są uważane za poważnie zadłużone.
-racjonalny wskaźnik długu powinien mieścić się w tym przedziale

Podobne prace

Do góry