Ocena brak

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE Return on Equity)

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Jest uznawany za najbardziej adekwatną miarę korzyści osiąganych przez właścicieli spółki. Jest on relacją miedzy zyskiem netto a kapitałem własnym, zaangażowanym w działalność gospodarczą. Określa on zatem efektywność zainwestowania kapitału własnego.

Biorąc pod uwagę, że w gospodarce rynkowej kapitał własny może być zainwestowany w różne przedsięwzięcia, ocena efektywności zainwestowanego kapitału w dane przedsięwzięcie ma dla właściciela kapitału znaczenie podstawowe.

Podobne prace

Do góry