Ocena brak

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA Return on Assets)

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Określa zdolność aktywów jednostki do generowania zysku. Stanowi on relację zysku netto do aktywów ogółem. Wskaźnik ten informuje o wysokości zysku netto przypadającego na jednostkę aktywów.

Wskaźnik ROA informuje, jak efektywnie firma zarządza swoimi aktywami. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja firmy. Fakt, że jedne przedsiębiorstwa posiadają wyższy wskaźnik ROA od innych nie oznacza wcale, że muszą być od nich lepsze.

Zależy to od typu przedsiębiorstwa i od branży, w której ono prowadzi działalność. W niektórych dziedzinach wskaźnik rentowności majątku jest niski (np. w kopalniach i hutach), a w innych (np. w handlu hurtowym) często jest bardzo wysoki.

Podobne prace

Do góry