Ocena brak

WSKAZANIA DO LECZENIA OPERACYJNEGO w uszkodzeniach krążka międzykręgowego

Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012

Zasadniczym wskazaniem do leczenia operacyjnego jest utrzymywanie się, pomimo leczenia zachowawczego, przez okres 3 tygodni poważnych zaburzeń neurologicznych (niedowładów stopy, zniesienia odruchów, zaburzenia funkcji zwieraczy). Należy wówczas pilnie wykonać jedno z badań obrazujących stosunki w kanale kręgowym (radikulografia, TK. MRJ). Podkreślam pilny tryb przeprowadzenia dokładnej diagnostyki, gdyż nierzadko zdarza się, że termin badania rezonansem magnetycznym wyznaczony jest z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Należy wówczas zrezygnować z komfortu (dla pacjenta i lekarza leczącego), jakiego dostarcza takie badanie, i w trybie pilnym wykonać inne badanie pozwalające na ocenę rozległości i umiejscowienia ucisku korzenia 

nerwowego. W razie stwierdzenia znacznego stopnia ucisku na elementy nerwowe, należy nakłaniać pacjenta do niezwłocznego poddania się operacji.

Długotrwały ucisk korzenia doprowadza w następstwie jego drażnienia lub niedokrwienia do rozwoju zmian śródpniowych. których najsprawniejszy chirurg nie jest w stanie usunąć.

Zaburzenia neurologiczne mogą mieć wówczas charakter nieodwracalny. Złagodzenie dolegliwości bólowych przy utrzymujących się zaburzeniach neurologicznych nie zawsze jest objawem ustąpienia ucisku. Może być objawem adaptacji korzenia do niekorzystnych warunków, adaptacji organizmu do doznań bólowych bądź wynikiem zaburzenia funkcji włókien nerwowych przewodzących bodźce bólowe.

Wskazaniem do leczenia operacyjnego są również znaczne dolegliwości bólowe, nawet bez wyraźnych zaburzeń neurologicznych, zwłaszcza przy występowaniu skoliozy reflektorycznej u młodych osób. Ta forma samoobrony organizmujest często na tyle skuteczna, że nawet przy masywnej nieodwracalnej wypuklinie krążka międzykręgowego nie dochodzi do wystąpienia wyraźnych ubytków neurologicznych.

Wskazania do operacji stanowią również nękające dolegliwości bólowe stwierdzone przy pogłębiającym się kręgozrnyku, co ma miejsce najczęściej na poziomie L5—SI.

 

Podobne prace

Do góry