Ocena brak

Wskaż na relacje pomiędzy produkcją globalną, końcową, czystą i finalną w procesie gospodarowania

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

Produkcja końcowa jest to produkcja, która ma zakończony pewien etap produkcyjny i jest ona przeznaczona do dalszej produkcji (ale może być też skonsumowana).

Produkcja finalna to taka, której wszystkie etapy produkcji są już zakończone, jest ona przeznaczona do konsumpcji. Każda produkcja finalna jest końcową, ale nie każda końcowa jest finalną.

Produkcja globalna to suma produkcji finalnej i końcowej.

Podobne prace

Do góry