Ocena brak

WSKAŻ I OMÓW WIODĄCE RÓŻNICE POMIĘDZY ZAMKNIĘTYM A OTWARTYM RYNKIEM POLITYCZNYM

Autor /tolek555 Dodano /18.07.2011

Typy rynku:

1) otwarty i wielki - niski poziom lojalności politycznej, wysoki poziom transferu głosów, wyborcy są gotowi przyjmować nowe oferty polityczne;

2) otwarty i mały - wysoka lojalność polityczna, niski poziom transferu głosów, jednak wyborcy są gotowi przyjąć nowe oferty polityczne;

3) zamknięty i wielki - niski poziom lojalności politycznej, wysoki poziom transferu głosów, niewielkie szanse mają na nim nowe oferty wyborcze;

4) zamknięty i mały - wysoka lojalność polityczna, niski poziom transferu głosów, niewielkie szanse na przyjęcie nowych ofert wyborczych.

Rynek jt otwarty, gdy wyborcy skłonni są do przebierania w różnych ofertach, ich preferencje zmieniają się od elekcji do elekcji. Rynek zamknięty oznacza niewielką szansę dla nowych ofert wyborczych.

Do góry