Ocena brak

Wrotna marskość wątroby

Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013

Wrotna marskość wątroby jest stosunkowo często spotykaną postacią marskości; występuje głównie u mężczyzn. 

Wydaje się, iż obecnie używane określenie jest najwłaściwsze, a uprzednie nazwy nie były odpowiednie. Trudno określić jako marskość alkoholową przypadki, w których przyczyną nie był alkoholizm. Nie zawsze wykrywa się nacieczenie tłuszczowe, stąd też „marskość tłuszczowa” nie odpowiada i-stocie sprawy. Wielkość wątroby jest różna, od dużej do małej. Dlatego też nieodpowiednia była nazwa „marskość zanikowa” lub „przerostowa”. Marskość wrotna; charakteryzuje się występowaniem rozlanych zmian zwłóknieniowych. Często spotyka się też nacieczenie tłuszczowe oraz zwyrodnienie, martwicę miąższu.

Zmiany anatomopatologiczne. W początkowym okresie wątroba Jest powiększona, blada, z na4 cieczeniem tłuszczowym komórek miąższowych oraz; zwłóknieniem, zwłaszcza w okolicach przy-wnękowych. W miarę postępu choroby cienkie przegrody tkanki grubieją, stają* się coraz lltfź-I niejsze, pojawiają się nacieki zapalne, ogniska zwyrodnieniowe i martwicze. Prawie zawsze udaje się wykryć w komórkach wątrobowych obecność msfśf" szklistej. W zaawansowanym okresie choroby wątroba stajet się mała, twarda, ziarnista.

Etiologia. Wrotną marskość wątroby wy-i wołać może wiele czynników, chociaż wydaje się, iż decydujące znaczenie ma przebycie wirusowego zapalenia wątroby, a znacznie mniejsze —i przewlekłe nadużywanie alkoholu. Niedostateczne odżywianie, niektóre przewlekłe choroby mogą. spowodować tego typu rozlane zmiany w wątrobie. Ten typ marskości towarzyszy hemochromatozie i zwyrodnieniu wątrobowo-soczewkowatemu opisanemu poniżej. ,s

Obraz kliniczny. Ta najczęściej .spotykana postać marskości wątroby objawia Się twardą, nierówną wątrobą, powiększoną śledzioną, krążeniem obocznym w powłokach brzusznych, zanikiem owłosienia męskiego na klatce piersiowej^rpod pachami, w okolicy łonowej, pajączkami w skórze, rumieniem dłoni i stóp, żylakami przełyku, wodobrzu-szem. Żółtaczka występuje w okresie zaostrzeń stanu zapalnego wątroby lub w końcowym etapie choroby. Charakterystyczne objawy laboratoryjne to dodatnie próby me-zenchymalne, hipergammaglobulinemia, dodatnia próba z BSP, spadek aktywności enzymów sekrecyjnych oraz niewielki wzrost enzymów wskaźnikowych.

Rokowanie we wrotnej marskości wątroby zależy w niemałym stopniu od okresu, w którym rozpoznano chorobę. Wczesne rozpoznanie, prawidłowe leczenie i zachowanie się pacjenta stwarzają korzystniejsze rokowanie. Choroba rozpoznana późno, w okresie niewydolności wątroby, rokuje niepomyślnie, chociaż w takich przypadkach odt. powiednie postępowanie chorych i leczenie (zwalczanie powikłań) mogą znacznie poprawić rokowanie. Podobnie jak w innych mar-skościach, pogarsza rokowanie nieprzestrzeganie przez chorych właściwego odżywiania oraz. wystąpienie zakażeń dodatkowych. Szczególnie częstym powikłaniem w marskości wrotnej są krwotoki (głównie z, żylaków przełyku) z przewodu pokarmowego,; spowodowane nadciśnieniem wrotnym.


Podobne prace

Do góry