Ocena brak

Wrodzony zrost promieniowo-łokciowy

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Występuje w trzech postaciach: proksymalnej, dystal-nej i totalnej. Wada polega na połączeniu kostnym k. promieniowej i łokciowej, najczęściej w jej proksymalnej części. Przedramię jest ustawione w mniejszej lub większej pronacji i jest pozbawione ruchów nawracania i odwracania. Brak tych ruchów jest w sposób zupełnie zadowalający kompensowany ruchami obrotowymi ramienia, tak że osoby dotknięte tą wadą zauważają ją często dopiero podczas pracy zawodowej. Połączenie promieniowo-łokciowe ma charakter kostny, choć zdarzają się przypadki zrostu chrzęstno-kostnego czy też włóknisto-chrzęstno-kost-nego. Zwykle wada nie wymaga leczenia ze względu na kompensację ruchów. Zbyt krańcowe ustawienia pronacyjne można korygować osteotomią derotacyjną. Próby operacyjnego rozdzielenia zrostu promienio-wo-łokciowego, zwłaszcza w części proksymalnej, należy podejmować bardzo ostrożnie i powinien ich dokonywać doświadczony operator, wielokrotnie bowiem zdarzały się powikłania w postaci ograniczeń ruchów i przykurczeń łokcia oraz przykurczu ische-micznegoWolkmanna po próbach operacyjnego rozdzielenia zrostu, wykonywanych w różnych, nawet renomowanych ośrodkach.

Podobne prace

Do góry