Ocena brak

Wrodzony paluch szpotawy

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Wrodzony paluch szpotawy jest rzadko występującym zniekształceniem, na ogół jednostronnym. Dziedziczenie wady jest wyjątkowe. Często współistnieją: polidaktylia palucha, dodatkowe kości w obrębie śródstopia, skrócenie i pogrubienie I k. śródstopia, silnie rozwinięte pasmo tkanki włóknistej wzdłuż przyśrodkowego brzegu stopy.

Obraz kliniczny. Zagięcie szpotawe palucha występuje w stawie śródstopno-palcowym, dochodząc niekiedy do 90° w stosunku do długiej osi stopy (ryc. 26.52). Wyjątkowo zagięcie osi palucha występuje w stawie międzypaliczkowym. Rozróżniamy dwie zasadnicze postacie kliniczne wady: 1) izolowaną, w której opisane pasmo tkanki włóknistej stopniowo 

pogłębia zniekształcenie; 2) skojarzoną z innymi wadami w obrębie przodostopia, zwłaszcza I promienia (polidaktylia, skrócenie I k. śródstopia, kk. dodatkowe). Do pełnej oceny wady konieczne jest zdjęcie radiologiczne a-p stopy.

Rozpoznanie różnicowe, zwłaszcza w mniejszym stopniu zaawansowania wady, uwzględniać musi przywiedzenie palucha jako część składową metatarsus adductus albo wrodzonego przywiedzenia I k. śródstopia (metatarsus primus varus).

Leczenie wady jest operacyjne i uzależnione od jej postaci. W postaci izolowanej znosimy przeszkody ze strony tkanek miękkich przez wycięcie pasma włóknistego, przecięcie m. abductor hallucis i torebki stawu śródstopno-paluchowego ze stabilizacją palucha i I k. śródstopia przez 3-4 tygodnie drutem Kirschnera.Niekiedy wytwarzamy chirurgiczny palco-zrost z palcem sąsiednim. Opisano sposób przesunięcia płata skóry, który zapobiega jej brakowi po przyśrodkowej stronie palucha, powstałemu w wyniku korekcji. W postaci złożonej wady plan operacyjny musi być dostosowany do sytuacji anatomicznej. W wadzie zlokalizowanej w stawie międzypaliczkowym stosujemy osteotomię korekcyjną w obrębie paliczka podstawowego, ze stabilizacją drutem Kirschnera.

 

Podobne prace

Do góry