Ocena brak

Wrodzone wady palców stóp

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Obraz kliniczny. Liczba palców jest zwiększona. Palce dodatkowe (nadliczbowe) mogą zawierać wszystkie elementy normalnego palca lub tylko jego części. W zależności od tego, czy dodatkowe palce występują po stronie piszczelowej, czy strzałkowej, polidaktylię określamy jako preaksjalną lub postak-sjalną. Ta ostatnia często towarzyszy układowym schorzeniom kości.

Polidaktylia dotyczyć może wyłącznie palców (postać prosta), ale również łączyć się ze zwiększeniem liczby k. śródstopia, a nawet międzystopia (postać złożona) - ryc. 26.48.

Obraz radiologiczny. Rozpoznanie kliniczne musi być uzupełnione oceną radiologiczną. Wskazuje ona na współistnienie ewentualnych nadliczbowych kości poza palcami (kk. śródstopia, klinowate) - rycina 26.49. Zwracamy m.in. uwagę na stosunek nasady dodatkowego paliczka do otoczenia, a zwłaszcza do głowy k. śródstopia, i czy nasada podwójnego palca nie jest wspólna.

Leczenie. Z zasady jest ono chirurgiczne, zarówno ze względów kosmetycznych, jak i na konflikt stopy z obuwiem. Wskazane jest na ogół w 1. rż. W odróżnieniu od ręki, w stosunku do której zdecydować musimy, który palec jest dodatkowy, w stopie na ogół amputujemy palec ułożony na obwodzie, mimo iż może on bardziej przypominać normalny, kierując się w doborze raczej ogólnym kształtem stopy. Zwracamy uwagę, aby zachować palce z działającymi zgina-czami, ponieważ prostownik możemy odtworzyć przez jego przeniesienie z palca odjętego. Przy amputacji podwójnego palucha (hallux duplex), zlokalizowanego od strony piszczelowej, konieczna jest re-insercja m. ahductor hallucis, natomiast od strony strzałkowej - m. adductor hallucis.

 

Podobne prace

Do góry