Ocena brak

Wrodzone przerosty ręki

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Wrodzone przerosty ręki (hypertrophia manus) lub ich części dotyczą zazwyczaj palców.

Przerost palca (megadaktylia) powoduje dużą wadę kosmetyczną i funkcjonalną. Palec taki jest większy we wszystkich wymiarach, zarówno na długość, jak

i w obwodzie. Uderza znacznie zwiększona ilość tkanki tłuszczowej, często boczne zagięcie osi, co w całości powoduje karykaturalny wygląd. Przerost tkanki tłuszczowej dotyczy tkanki podskórnej, jak również pęczków nerwowych, co przypomina obraz tłuszcza-ków śródnerwowych. Występuje zazwyczaj ograniczenie ruchów zginania w stawach międzypaliczko-wych, spowodowane jednak nie tyle zmianami stawowymi, ile nadmiarem otaczającej tkanki tłuszczowej. Podstawową przyczyną zgłoszenia się chorych do lekarza jest wygląd, który jest powodem stresów 

i kompleksów, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Dlatego chorzy niejednokrotnie proszą nawet o amputację, aby tylko pozbyć się tak widocznej wady.

Leczenie polega na wycinaniu nadmiaru tkanki tłuszczowej, resekcjach trzonów kości poszczególnych paliczków lub resekcjach połączonych z artro-dezą stawów w funkcjonalnym ustawieniu. Leczenie jest wieloetapowe i wymaga od chorego i chirurga dużej cierpliwości oraz rozwagi w postępowaniu. W ostatnich latach z powodzeniem stosuje się blokowanie chrząstek wzrostowych paliczków i wstępne wyniki są zachęcające.

Leczenie wad wrodzonych ręki stanowi bardzo istotny problem zarówno dla chirurga, jak i rodziców dziecka. Różnorodność wad, ich wzajemne skojarzenia powodują, że leczenie jest bardzo trudne, wymaga ogromnego doświadczenia i rozwagi od chirurga, podczas gdy rodzice pragną już w pierwszym okresie po urodzeniu uzyskać definitywne rozwiązanie. W planowaniu i realizacji leczenia operacyj-no-rehabilitacyjnego wad wrodzonych, oprócz lekarza i rodziców dziecka, musi brać udział również psycholog, nauczyciel i kinezyterapeuta. Dopiero takie wspólne i kompleksowe działanie, wzajemne zrozumienie całokształtu leczenia i granic jego możliwości mogą doprowadzić do optymalnych wyników.

 

Podobne prace

Do góry