Ocena brak

Wrodzone palce nadliczbowe

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Drugą grupą co do częstości występowania są palce dodatkowe. Wada ta dotyczy głównie kciuka, ale również pozostałych palców i występuje najczęściej jako jeden palec dodatkowy. Opisywane są również przypadki dziesięciu i więcej palców w jednej ręce. Wessel opublikował bardzo przydatny podział na 7 typów dodatkowego kciuka w zależności od stopnia zdwojenia tkanek. Palce, nadliczbowe stanowią problem zarówno kosmetyczny, jak i funkcjonalny. Czasami jest to palec całkowicie wykształcony, w pełni ruchomy i funkcjonalny, czasem sztywny, pozbawiony ścięgien, pozostający w palcozroście z sąsiednim i upośledzający funkcję nawet zdrowego palca.

Leczenie polega najczęściej na wykonaniu amputacji dodatkowego palca z jednoczesną plastyką więzadeł po stronie amputowanej. Jednak nie zawsze identyfikacja, który z palców jest dodatkowy, a który prawidłowy, jest łatwa, szczególnie gdy dodatkowemu palcowi towarzyszy odpowiednia k. śródręcza.

Leczenie powinno być rozpoczęte najwcześniej, kiedy tylko jest możliwa prawidłowa ocena i identyfikacja palca dodatkowego. Autor obserwował wielokrotnie skutki amputacji bezpośrednio po porodzie, w których pozostawiono palec dodatkowy, a amputowano prawidłowy. W konsekwencji dziecko miało trwałe upośledzenie funkcji ręki, gdyż wada najczęściej dotyczyła kciuka. Jeżeli sprawa identyfikacji nie budzi żadnej wątpliwości, wykonanie prostej amputacji bezpośrednio po urodzeniu jest celowe, ale zawsze z plastyką więzadeł. U chorych, u których funkcja palców jest niepewna, np. występują częściowe niedorozwoje ścięgien, z operacją należy czekać do okresu przedszkolnego i wykonać pełną rekonstrukcję z wykorzystaniem np. ścięgien z amputowanego palca do przeszczepienia i wzmocnienia elementów dynamicznych palca pozostawionego.

Innym problemem leczniczym są palce dodatkowe, które znajdują się w jednym stawie, np. dwa sąsiadujące ze sobą palce mają tylko jeden wspólny staw śródręczno-paliczkowy. W tych przypadkach, amputując palec dodatkowy śródstawowo, należy bezwzględnie dokonać rekonstrukcji więzadła pobocznego od strony amputowanego palca. Może do tego służyć wypreparowane więzadło poboczne usuwanego palca bądź wytworzone w inny sposób. Zaniechanie wykonania tej rekonstrukcji powoduje niestabilność boczną i znaczne upośledzenie funkcji ręki. W przebiegu takiej wady jak ręka lustrzana (mirror hand) występuje często ręka sześciopalcowa. Sytuacja jest leczniczo trudniejsza, gdyż ręka ta w zasa-dzie ma po 3 łokciowe palce, a więc istnieje konieczność wytworzenia kciuka. Uzyskać to można przez amputację palca V i jednoczesną derotację palca VI bądź przeniesienie palca V na VI k. śródręcza. U chorych ze zdwojeniem obwodowej części kciuka (I grupa) i wspólną płytką paznokciową dobre wyniki uzyskuje się wykonując klinową resekcję zwróconych do siebie kości paliczka, a następnie ich zespolenie.

 

Podobne prace

Do góry