Ocena brak

Wprowadzenie do zagadnień sztucznej inteligencji

Autor /illishZek Dodano /21.06.2006

Inteligencja - rozumiana jako sprawność umysłowa ma wiele odcieni znaczeniowych i co za tym idzie ma wiele różnych definicji. Oto niektóre z nich:
Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji, przekształcania ich z jednej formy w inną poprzez operacje logiczne - w tym sensie inteligentne są komputery, a nawet zwykłe kalkulatory.
Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowywania się do zmiennego środowiska. Tak rozumianej inteligencji nie posiadają komputery (bo nie przetwarzają informacji na własne potrzeby) ale posiadają ją zwierzęta, np. owady. Taką inteligencją wykazywałaby się maszyna, która np. w lesie albo na ulicy potrafiłaby samodzielnie przetrwać i zdobywać źródła energii.
Inteligencja jest ?przepisem? na rozwiązywanie problemów sztucznej inteligencji, musimy opisać problem, musimy znać algorytm do rozwiązania problemu. Stwarzamy szczegółowy algorytm postępowania i musimy przełożyć go na zrozumiały język dla użytkownika. W algorytmie należy podać wszystkie wymagane dane.

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence ? AI) ma dwa podstawowe znaczenia:
? jest to hipotetyczna inteligencja realizowana w procesie inżynieryjnym a nie naturalnym
? jest to nazwa technologii i dziedzina badań naukowych informatyki na styku z neurologią, psychologią i ostatnio kognitywistyką oraz także systemiką, a nawet ze współczesną filozofią.
Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją w drugim znaczeniu jest konstruowanie maszyn i programów komputerowych zdolnych do realizacji wybranych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów niepoddających się prostej numerycznej algorytmizacji. Problemy takie bywają nazywane AI-trudnymi i zalicza się do nich między innymi:
? podejmowanie decyzji w warunkach braku wszystkich danych,
? analiza i synteza języków naturalnych?
? rozumowanie logiczne/racjonalne,
? dowodzenie twierdzeń,
? gry logiczne, jak np. szachy,
? zarządzanie wiedzą, preferencjami i informacją w robotyce,
? systemy eksperckie i diagnostyczne.


Historia.
Sztuczna Inteligencja jako dział badań naukowych zaczęła się w latach 50. XX wieku kiedy to powstało pierwsze laboratorium AI na Uniwersytecie Carnegie Mellon, założone przez Allena Newella i Herberta Simona i kilka lat później analogiczne laboratorium w Massachusetts Institute of Technology, założone przez Johna McCarthy'ego. Oba te laboratoria są wciąż wiodącymi ośrodkami AI na świecie.
Termin sztuczna inteligencja został po raz pierwszy zaproponowany prawdopodobnie przez Johna McCarthy'ego, który w 1955 r. zdefiniował go w następujący sposób: "konstruowanie maszyn, o których działaniu dałoby się powiedzieć, że są podobne do ludzkich przejawów inteligencji".

Podobne prace

Do góry