Ocena brak

Wpływ treningu lekkoatletycznego na sprawność dzieci.

Autor /Annorrylype Dodano /08.11.2005

Praca na powyższy temat, w załączniku wykresy. Życzę miłego korzystania
I. Wstęp
II. Materiał i metoda badań
2.1. Materiał badań
2.2. Metody badań
2.2.1. Pomiary biometryczne
2.2.2. Test sprawności fizycznej - ?Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej" i Test ?Coopera"
2.3. Charakterystyka środowiska
2.4. Sposób opracowania materiału
III. Wyniki badań i ich analiza
3.1. Charakterystyka rozwoju fizycznego badanych chłopców
3.2. Charakterystyka rozwoju sprawności fizycznej
3.2.1. Poziom rozwoju wybranych zdolności motorycznych o charakterze szybkościowo -zwinnościowych i gibkości
3.2.2. Poziom rozwoju wybranych zdolności motorycznych o charakterze siłowym i wytrzymałościowym
IV. Podsumowanie wyników i wnioski
V. Piśmiennictwo
Wpływ treningu lekkoatletycznego na ogólna sprawność dzieci.

I. Wstęp Sprawność fizyczna jest bardzo ważna w każdym okresie życia, a szczególnie kiedy człowiek uczy się w szkole. Na zajęciach wychowania fizycznego musi wykonywać różne ćwiczenia. Pod pojęciem sprawności fizycznej rozumie się najczęściej ?aktualną możliwość wykonywania czynności ruchowych wymagających zaangażowania siły, szybkości, wytrzymałości, koordynacji ruchowej (zwinności), gibkości. Do oceny jej poziomu, niezależnie od testów ruchowych - przeprowadza się często ocenę właściwości psychofizycznych cech budowy ciała". Taką definicję sprawności fizycznej podaje ?Mała Encyklopedia Sportu".Dotychczas możliwości motoryczne człowieka określono przy pomocy pojęcia ?cech motorycznych". We współczesnej literaturze z zakresu kultury fizycznej używa się określenia ?zdolności motoryczne". Pojęcie ?cecha" oznacza, bowiem utrwalone właściwości organizmu człowieka, które indywidualizują przebieg jego czynności ruchowych, zaś termin ?zdolność" określa możliwość wykonywania czynności ruchowej, a nie tylko jej przejaw. Przy dzisiejszym poziomie aktywności dzieciom nie wystarczy zwykły ruch, ale wskazane są dodatkowe zajęcia sportowe. Wraz z rozwojem cywilizacji człowiek prowadzi coraz bardziej siedzący tryb życia, co negatywnie oddziaływuje na zdrowie oraz obniża sprawność ruchową. Brak ruchu ( hipokinezja) lub zbyt mała aktywność fizyczna może być przyczyną stopniowego zmniejszania się wydolności fizycznej człowieka. Konieczne jest dbanie o właściwą kondycję dla swojego organizmu Wraz z rozwojem dziecka konieczne jest podjęcie treningu, który będzie przyśpieszał jego rozwój Ocenę sprawności fizycznej umożliwia podjęcie testów. Umożliwia on dokonanie oceny reprezentatywnych próbek danych ćwiczeń w takich samych warunkach, co pozwala na dokonanie porównań . Temat ten został przeze mnie wybrany, ponieważ bardzo interesuje się wysiłkiem fizycznym. Ciągle się zastanawiam dlaczego pewne grupy dzieci mają lepsze wyniki w sporcie od innych. Dobrym pytanie jest również sposób mierzenia sprawności fizycznej.

II. Materiał i metoda badań 2.1. Materiał badań 2.1.

Podobne prace

Do góry