Ocena brak

WPŁYW RZĄDU NA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Naczelnym organem administracji państwowej jest rząd, zwany również Radą Ministrów lub gabinetem. O tym jakie są kompetencje oraz wzajemny układ stosunków między rządem i głową państwa z jednej, a parlamentem z drugiej strony decyduje konstytucja. Wzrastające znaczenie rządu w sferze reprezentacji i wyrażania na zewnątrz woli państwa znajduje swój formalny wyraz w obrocie międzynarodowym, w coraz częstszym traktowaniu rządu jako synonimu państwa. Na przykład wiele umów międzynarodowych jest zawieranych w imieniu i przez przedstawicieli rządu i w konsekwencji- nazywanych międzyrządowymi. Umowy międzynarodowe nie zawierające klauzuli ratyfikacyjnej wymagają zatwierdzenia przez rząd.

Nie są więc ratyfikowane przez głowę państwa, który musiałby uzyskać zgodę parlamentu, lecz w trybie znacznie prostszym, z pominięciem parlamentu, są akceptowane przez rząd. Pracami rządu kieruje szef rządupremier, nazywany również prezesem czy przewodniczącym rady ministrów, w niektórych krajach kanclerzem, a w systemie rządów prezydenckich jest nim sam prezydent. Uprawnienia i kompetencje premiera w sferze stosunków międzynarodowych są rozległe. Przysługuje mu prawo zawierania umów międzynarodowych, prowadzenie rokowań oraz Oświadczenia woli państwa bez specjalnych pełnomocnictw. Jego oświadczenia wiążą państwo. Premier przyjmuje obcych przedstawicieli dyplomatycznych.

Podobne prace

Do góry