Ocena brak

Wpływ prądu stałego na tkanki

Autor /bananowiec Dodano /27.01.2014

W wyniku zmian elektrolitycznych i eleklrokinetycznych następuje w tkankach w obrębie elektrody dodatniej zmniejszenie pobudliwości nerwowej i mięśniowej, także bólowej. Sian ten nazywa się anelektrolonus. W okolicy elektrody ujemnej powstają zjawiska odwrotne, nazywane katelektrotonus. Doświadczono, że stany te po kilkunastu minutach działania prądu słabną. Można je odnowić zmieniając kierunek przepływu prądu. Zjawiska te są wykorzyslywane w elektroterapii. Katelektrotonus wykorzystuje się w zabiegach pobudzających tkanki, anelektrotonus w zabiegach, w których pożądane jest zmniejszenie pobudliwości.

U niektórych zwierząt, np. u ryb i żab stwierdza się, uspokajający i przyciągający wpływ bieguna dodatniego. Ryby w akwarium ustawiają się wzdłuż linii pola elek trycznego, zbliżając się do anody i zwracając się do niej głową. Efekt len jest wykorzystywany w rybołówstwie. Ryby zmuszone do pozostania w bliskości kalody są pobudzone ruchowo. Podobny wpływ na człowieka mają wywierać zabiegi galwaniczne przeprowadzane w kąpieli.

Wykazano, że leki podlegające elektrolizie mogą być wprowadzone do organizmu pi zez skórę na zasadzie elektroforezy. Dało to podstawy metody leczniczej zwanej jonoforezą lub jontoforezą.

Zmiany elektrolityczne i termiczne skupione na bardzo małej przestrzeni prze/ elektrody o małym wymiarze, np. igłowe, doprowadzają do termic/no-chemicznego zniszczenia ikanki. Efekt ten wykorzystuje się w chirurgii i kosmetyce do usuwania drobnych defektów skóry.

W fizykoterapii stosuje się trzy rodzaje zabiegów prądem stałym: galwanizacje, zabiegi wodno-elektryczne, jonotorezy. Pierws/e dwa zabiegi można określić jako biostymulacje. Jonoforezą natomiast łączy biostymulację z faimakoterapią.

 

Podobne prace

Do góry