Ocena brak

Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa

Autor /Fruineeinnold Dodano /11.03.2005

WSTĘP
1. Finansowanie przedsiębiorstw
1.1 Cele przedsiębiorstwa
1.2 Finansowanie przedsiębiorstwa
1.3 Zarządzanie finansami firmy
1.4 Uwarunkowanie zewnętrzne decyzji finansowych przedsiębiorstwa
1.5 Interwencjonizm państwowy
2. POJECIE I ZAKRES POLITYKI FISKALNEJ
2.1 Cele polityki fiskalnej
2.2 Instrumenty polityki fiskalnej
2.4 System podatkowy
2.5 Polityka budżetowa
3. Pojecie i zakres polityki monetarnej
3.1 Obszary polityki monetarnej
3.2 Instrumenty polityki pieniężnej
3.3 System bankowy
3.4 Bank Centralny
3.5 Instrumenty polityki pieniężnej
4. Wpływ polityka fiskalnej i monetarnej na sytuację finansowa przedsiębiorstw
4.1 Wpływ systemu podatkowego
4.2 Wpływ polityki fiskalnej
4.3 Wpływ Banku Centralnego
4.4 Wpływ państwa na gospodarkę
5. PODSUMOWANIE
6. BIBLIOGRAFIA

(całość w załączniku - 39 stron)

Podobne prace

Do góry