Ocena brak

WPŁYW OTOCZENIA TYPU I i II NA SYSTEM PRODUKCYJNY (i odwrotnie)

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Występuje szereg powiązań pomiędzy otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa, a jego systemem produkcyjnym. Na przebieg całego systemu produkcyjnego wpływ mają takie czynniki otoczenia wewnętrznego jak:

Wyposażenie techniczne – ma ono znaczący wpływ gdyż określa ono poziom jakości świadczonych usług. Aby cały system mógł sprawnie funkcjonować wyposażenie techniczne musi być na odpowiednim poziomie. Jeżeli wymagania te nie zostaną spełnione system nie będzie mógł sprawnie funkcjonować, a produkty i usługi powstałe przy jego udziale nie będą konkurencyjne w stosunku do innych wyrobów.

Dzięki działalności komórek badawczo-rozwojowych możemy ustalić co i jak produkować, czyli jaki system produkcyjny mamy wybrać, czy system produkcyjny z którego aktualnie korzystamy jest optymalnym rozwiązaniem, czy należy go zmienić.

Działania marketingowe również wpływają na system produkcyjny. Od aktywności działań tej komórki zależy promocja naszych wyrobów i usług. Jeżeli działanie te są prowadzone efektywnie, wzrasta popyt na produkowane przez nas dobra. Jeżeli stosujemy system mało wydajny, a będziemy prowadzić aktywne działania marketingowe - dzięki czemu popyt na nasze wyroby znacznie wzrośnie - nie będziemy w stanie go zrealizować. Dlatego też działania marketingowe wpływają na wydajność systemu produkcyjnego.

Na system produkcyjny ma wpływ także otoczenie stopnia drugiego czyli otoczenie zewnętrzne.

Jednym ze składników otoczenia zewnętrznego jest środowisko naturalne. Ostatnio duży nacisk kładzie się na jego ochronę. Dlatego system produkcyjny musi spełniać określone warunki dotyczące szkodzenia środowisku naturalnemu w jak najmniejszym stopniu. Stosowany system produkcyjny powinien być jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Kładzie się nacisk aby zastępować systemy produkcyjne uciążliwe dla środowiska, systemami które wykorzystują technologie mniej uciążliwe, w wyniku ich stosowania powstaje mniej odpadów, zanieczyszczeń.

Duży wpływ ma także konkurencja. Dzięki jej oddziaływaniu instytucje zmuszone są do doskonalenia i poprawy swoich systemów produkcyjnych. Jeżeli konkurencja stosuje bardziej wydajny system produkcyjny, wcześniej czy później również i my - aby nie stać się mniej konkurencyjni – będziemy zmuszeni do modernizacji lub zmiany naszego.

Stosowane przez konkurencję nowości techniczne również oddziałują na nasz system produkcyjny. Dzięki tym działaniom ich systemy są lepsze i bardziej wydajne od naszych. Dlatego również i w tym przypadku będziemy musieli je zmodernizować.

Również różnego rodzaju regulacje prawne, działania dotyczące ochrony pracowników wpływają na nasz system produkcyjny zmuszając nas do tego aby go odpowiednio zmodernizować, dostosować. Nie bez wpływu pozostaje również ogólny stan gospodarki w kraju.

Również sam system produkcyjny wywiera wpływ na otoczenie w którym funkcjonuje, zarówno to wewnętrzne jak i zewnętrzne. System oddziałuje na otoczenie poprzez finalne wyroby które są oferowane na rynku. Stosując odpowiedni system (np. wykorzystujący nowe technologie) możemy wyprodukować wyrób lub usługę która zmieni np. preferencje konsumentów (wypuszczając na rynek produkt o niespotykanych dotąd cechach, właściwościach, a mogący zastąpić inne już istniejące, możemy spowodować, że część potencjalnych klientów zrezygnuje z dotychczas kupowanych na rzecz naszego wyrobu).

Podobne prace

Do góry