Ocena brak

Wpływ nauk biologicznych na rozwój, wychowanie i kształcenie człowieka prezentacja

Autor /sarmSaurb Dodano /12.05.2005

Wpływ nauk biologicznych na rozwój, wychowanie i kształcenie człowieka.

Nauki biologiczne skupiaja się na :
*charakterystyce,
*klasyfikacji oraz
*zachowaniu organizmów żywych, jak również na
*sposobie powstawania nowych gatunków oraz
*zależności między nimi a środowiskiem naturalnym.

Wyróżniamy następujące subdyscypliny nauk biologicznych:
- biochemia
-biofizyka
- biologia
- biotechnologia
- ekologia
-biofizyka biotechnologia mikrobiologia

Każda z tych subdyscyplin zajmuje się badaniem określonych dziedzin. Nas najbardziej interesuje biologia. Składa się ona z wielu dziedzin, ale my skupimy się tylko na dwóch tj. genetyka: na genetyce i biologi a biologii rozwoju.
Genetyka to nauka o zmienności i dziedziczności cech wśród organizmów. Biologia
Zaś biologia rozwoju człowieka zajmuję się rozwojem od zapłodnionej komórki jajowej do osiągnięcia postaci dojrzałej.

Biologia wychowania mówi o biologicznych podstawach życia organizmu, przekazywania życia i rozrodu oraz zaznajamia z organicznymi procesami wzrostu ciała i rozwoju mięśni. Cechy fizyczne organizmu(wzrost, waga ,wygląd)i cechy psychicznie łącznie ze sposobami reakcji są zależne od: warunków środowiskowych (ilość i jakość pokarmu, wody, powietrza, światła, ruchu i snu), jak też odstanych właściwości wewnętrznych organizmu w postaci całej budowy ciała, systemu nerwowego i systemu hormonalnego co prowadzi do zagadnienia dziedziczności fizycznej i psychicznej. Sprawa dziedziczności wyjaśnia uzdolnienia lub trudności rozwojowe w postaci niedorozwoju umysłowego czy tez ograniczenia. Dorobek biologii wychowawczej stanowi dalej podstawę dla teorii wychowania fizycznego, dietetyki oraz higieny rozwojowej, szkolnej i społecznej.

W naszym wystąpieniu opierać będziemy się na przykładzie dziecka upośledzonego umysłowo. Prześledzimy jego rozwój.

Upośledzenie (niedorozwój umysłowy)
jest to ograniczenie fizycznego bądź psychicznego rozwoju jednostki, które sprawia jej poważne trudności w życiu codziennym: w rodzinie, szkole, zakładzie pracy czy w czasie wolnym.

A) Pierwotne przyczyny upośledzenia umysłowego wywołane są przez czynniki genetyczne. Rodzice przekazują nieprawidłowe lub uszkodzone geny i chromosomy, powodujące, że embrion i płód nie rozwijają się normalnie – a w konsekwencji dziecko rodzi się upośledzone umysłowo.
Jest to najczęstsza przyczyna upośledzenia.

Innymi czynnikami zmian w organizmie , które mogą wpływać na wytworzenie się upośledzenia umysłowego, są anatomiczne zmiany mózgu ( zaniki płatowe, dziurawość mózgu, porowatość mózgu itd. ) i inne zaburzenia rozwojowe ( np. brak jąder komórkowych lub części mózgu ).
Wady rozwojowe są wynikiem zatrzymania lub nieprawidłowego kształtowania się struktur mózgu.

Do góry