Ocena brak

Wpływ domieszek na temperaturę wrzenia i zamarzania

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Temperatury wrzenia i zamarzania często są wykorzystywane do identyfikacji nieznanych substancji biorących udział w danym procesie chemicznym. Jednak metoda jest skuteczna jedy­nie w przypadku czystych substancji, ponieważ obecność domieszek obniża temperaturę zama­rzania i podnosi temperaturę wrzenia. Na przy­kład dodanie do wody soli kuchennej obniża tem­peraturę w jakiej zaczyna ona zamarzać. Z tego powodu zimą sól wysypywana jest na drogi. Temperatura zamarzania słonej wody wynosi -8°C, a nawet mniej, dlatego dopóki temperatura otoczenia nie spadnie poniżej tego poziomu, nie nastąpi zmiana stanu skupienia.
Mieszanka soli i lodu jest czasami wyko­rzystywana jako „mieszanka chłodząca" w do­świadczeniach przeprowadzanych w stosunkowo niskich temperaturach. Podczas topnienia lód ab­sorbuje ciepło z zewnątrz, co powoduje ochłodze­nie otoczenia. W takich przypadkach pochłaniane jest tyle ciepła, że temperatura może spaść nawet poniżej -15°C.

Podobne prace

Do góry