Ocena brak

Wpływ człowieka na ekosystem

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Człowiek żyje na ziemi od conajmniej 100 tysięcy lat. Początkowo tworzył niewielkie grupy ,które przemieszczały się po olbrzymich połaciach terenu Eurazji, Afryki i Ameryki.

Wpływ tych ludzi na środowisko był nieznaczny. Dopiero kiedy około 12 tysięcy lat temu ludzie osiedlili się i zaczeli uprawiać rolę,zaczeli wycinać lasy wpływ ten stał się trochę większy,lecz osady znajdowały się tylko w niektórych miejscach kuli ziemskiej (Mezopotamia,Chiny,tereny dzisiejszej Francji,Meksyku i Egiptu). Rozwój cywilizacji doprowadził do wydłużenia średniej życia człowieka i podniesienia jego stopy życiowej.

Przyrost naturalny człowieka doprowadził do głodu i nędzy 1/3 ludnosci dzisiejszego świata. Ludzie wycinają pod uprawy lasy tropikalne, produkują więcej dóbr materialnych, powiększaja miasta, co powoduje: tworzenie się efektu cieplarnianego,przyrost ścieków komunalnych,powiększanie się wysypisk śmieci itp. skutków ubocznych. Jednak dla świata zwierzęcego bezpośrednim zagrożeniem jest olbrzymie obecnie zanieczysczenie środowiska naturalnego , a także zmiany koryt rzek, osuszanie terenów podmokłych , stosowanie środków chemicznych w rolnictwie i kłusownictwo. Lista zagrożonych zwierząt niepokojąco się wydłuża i tak naprawdę mało jest gatunków o których można byłoby powiedzieć że ich bytowi nie zagraża niebezpieczeństwo. W czerwonej księdze odnotowano, że zagrożonych jest 350 gatunków ssaków,400 ptaków 193 ryb,138 płazów.

W ciągu swej krótkiej histori człowiek zmienił w sposób zasadniczy oblicze świata.

W odróżnieniu od innych istot może on z mniejszymi lub większymi trudnościami zmieniać całkowicie lub częściowo środowisko naturalne, w którym żyje i wpływać na wszystko co istnieje i kiełkuje na glebach, które uprawia. Zmienił on puszcze w pola uprawne pustynie w stepy,bagna w sady.W ciągu ostatnich wieków człowiek prowadził akcję niszczenia,szpecenia i pustoszenia obok akcji budowania,upiększania i ulepszania.

Gatunek ludzki tak się mnożył i mnoży ,że działania destrukcyjne przezeń prowadzone nabierają z dnia na dzień coraz większego znaczenia. Narody najbardziej cywilizowane zaczynają pojmować że glob ziemski nie jest niewyczerpalnym rogiem obfitości. Tworzone są np. przetwórnie i sortownie odpadów. Lista zwierząt , które człowiek wytępił jest długa i zasmucająca.Ekspansja człowieka, jego inicjatywy , jego przemysł spowodowały niezliczoną ilość razy pożałowania godne klęski.

Najlepsze umysły wzywają dziś do ochrony naturalnych zasobów i do ochrony życia w stanie dzikim, nie tylko bogatstwa i piękności jakie ono przedstawia, ale również dlatego,że cała harmonia i przetrwanie naszej ludzkiej wspólnoty jest od tego zależne.

Istnieje nadzieja w alternatywnych źródłach energii takich jak energia słoneczna wiatrowa i wodna. Nie wpływają one szkodliwie na środowisko a dostarczają człowiekowi niezbędnej mu energii elektrycznej.

Podobne prace

Do góry