Ocena brak

Woluta, ślimacznica

Autor /Dobiegniewa Dodano /09.11.2012

Element arch. i motyw ornament, w kształcie spirali lub zwoju. W architekturze klas. występuje w kapitelach kolumn (—> porządki architektoniczne), w okresie renesansu, manieryzmu i baroku we wszelkiego rodzaju zwieńczeniach (np. aediculae, tabernakula, nagrobki, portale, obramienia okienne), zdobi też konsole, grzebienie attyk, przybierając często formę —> esownicy.

Szczególną formą esownicy są tzw. spływy wolutowe, charakterystyczne dla manieryst. i barok, bezwieżowych fasad kość, wypełniające przestrzeń narożną między węższą kondygnacją wyższą a szerszą kondygnacją niższą,

(franc. volute, z wł. voluta)

Podobne prace

Do góry