Ocena brak

Wolny rynek – gospodarka mieszana – gospodarka nakazowa

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Rynek:

- To mechanizm korygujący zachowania nabywców i sprzedawców uczestniczących w procesie wymiany dóbr i usług.

- Zwięzła nazwa procesu prowadzącego do tego, że decyzje gospodarstw domowych prowadzące konsumpcji różnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać, oraz decyzje pracowników dotyczące tego, jak wiele i dla kogo pracować, zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim dostosowaniom cen.

- To zespół warunków, które doprowadzają do kontraktu między kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług.

Wolny rynek – to rynek, w działanie którego nie ingeruje państwo.

- Jednostki w warunkach wolnego rynku kierują się swoimi własnymi celami i starają się odnosić maksymalne korzyści, nie uciekając się do jakiejkolwiek pomocy, ani udziału państwa.

- Abstrakcyjna suma transakcji kupna i sprzedaży (np. kupno akcji przez telefon). W trakcie tego procesu w warunkach wolnego rynku kształtuje się cena równowagi rynkowej.

- Idea głosząca taki system wywodzi się od szkockiego filozofa i ekonomisty, Adama Smitha.

- Nie ma idealnej gospodarki wolnego rynku (czy gospodarki nakazowej).

Gospodarka mieszana – to gospodarka, w której państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych (obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne). Kontroluje także zakres, w jakim jednostki mogą kierować się w swoim działaniu własnym interesem.

Gospodarka nakazowa – to taka, w której wszystkie decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez państwo.

- Państwowe agendy planistyczne decydują o tym, co, jak i dla kogo się produkuje. Szczegółowe nakazy są następnie kierowane do gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i pracowników. Planowanie tego rodzaju jest bardzo skomplikowane i dlatego całkowicie nakazowa gospodarka, gdzie wszystkie decyzje bez wyjątku podejmowane są przez państwo, praktycznie nigdzie nie występuje (w wielu krajach Bloku Wschodniego zakres centralnego zarządzania i planowania był bardzo znaczny).

Do góry