Ocena brak

Wolne elekcje - Konfederacja warszawska

Autor /Lambert Dodano /09.11.2011

Sukcesem różnowierców było uchwalenie przez sejm w dn. 28/29 stycznia 1573 r. tzw. konfederacji warszawskiej, aktu zapewniającego "pokój, sprawiedliwość, porządek i obronę Rzeczypospolitej". Posłowie i senatorowie różnych wyznań uznali, że dobro wspólnej Rzeczypospolitej wymaga, aby nie tylko wznieść się ponad podziały religijne, lecz także stworzyć prawne gwarancje pokoju religijnego. Episkopat katolicki nie uznał ważności konfederacji warszawskiej, wskazując na brak króla przy jej uchwaleniu.

Podobne prace

Do góry