Ocena brak

WOLNA WOLA (wolna decyzja, wol­ność woli)

Autor /kosa Dodano /15.11.2012

 

WOLNA WOLA (wolna decyzja, wol­ność woli) łc. liberum arbitrium; ang. free-will; fr. libre-arbitre; nm. Willensfreiheit

Nieskrępowana niczym — szczególnie wcześniejszymi uwarunkowaniami psy­chicznymi czy fizjologicznymi — zdol­ność wyboru (liberum arbitrium indifferentiae; freedom of indifference) między jakimś działaniem a powstrzymaniem się od nie­go lub między jednym działaniem a dru­gim {freedom of alternative) oraz wyboru sposobu owego działania {-^ dobrowol­ność), a także zdolność do samookreślania się {freedom of self-determination). Wolność woli jest tezą —> indeterminizmu (2).

Rozróżnia się:

  1. wolność woli obiektywną — podmiot działa w sposób nie dający się przewidzieć. Wolność ta nie jest sprzeczna z poczuciem podmiotu, że jego działanie może być zdeterminowane czynnikami zewnętrznymi;

  2. wolność woli subiektywną — podmiot zgodnie ze swym wewnętrznym przekonaniem uważa, że nie jest w swym działaniu zdeterminowany. Wolność ta nie wyklucza -> determinizmu (1, 2).

Podobne prace

Do góry