Ocena brak

WOLAN ANDRZEJ

Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012

WOLAN ANDRZEJ, ur. ok. 1530 w zach. Wielkopolsce, zm. 6 I 1610 w Bijuciszkach pod Oszmianą, pisarz reformacyjny, zw. „papieżem kalwinów litewskich". Studiował we Frankfurcie nad Odrą i w Królewcu; był sekretarzem M. Radziwiłła Rudego, nast. król. (Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Zygmunta III); używany do ważnych zleceń dyplomatycznych. Wybitny polemista, zwalczał Kościół rzym. i arian, a propagował zasady wyznania reformowanego (głośne polemiki z P. Skargą); autor pism polit., w których bronił wolności obywatelskiej, wzięty mówca. Pisał w języku łac. wytwornym stylem. Gł. dzieła: De libertate politica sive dviii (Kr. 1572), Defensio... (1579), Idololatriae... oppugnatio (1583), Epistolae... (1592). Zwolennik myśli reformatorskiej Frycza, opatrzył łac. przedmową pol. wydanie O poprawie w przekł. C. Bazylika, napisał też wiersz polecający do skierowanej przeciw S. Orzechowskiemu Rozmowy Polaka z Litwinem A. Rotundusa. Jestautorem dialogów parenetycznych De vita beata (Wil. 1596), De principe (Gd. 1608).

700 lat. Wiek XVI.

M. BALIŃSKI A.W., w: Pisma historyczne, Ł 3, W. 1843; O. KURNATOWSKI A.W., Wil. 1910; L. SZCZUCKI Jan Ucinius Namysłowski, w: Studia nad ariamzmem, W. 1959; E. JARRA Skarga a W., „Horyzonty" 1963 z. 1; J. NOWAK-DŁUŻEWSKI Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni, W. 1969; A. KEMPFI Frycz a W., w: Andrzej Frycz Modrzewski (zbiór.), Wr. 1974; M. KOSMAN Reformacja i kontrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim, Wr. 1973; tenże Protestanci i kontrreformacja, Wr, 1978.

Podobne prace

Do góry