Ocena brak

WOLA OKRZEJSKA a literatura polska

Autor /dynamitka001 Dodano /05.04.2012

WOLA OKRZEJSKA, wieś w ziemi łukowskiej, woj. lubelskim, miejsce urodzenia H. Sienkiewicza (1846). W.O. wXIX w. była własnością rodziny matki pisarza Stefanii (z domu Cieciszowskiej), skoligaconej z Łuszczewskimi i Lelewelami. W l. 1799-1801 przebywał tu młody J. Lelewel. Sienkiewicz spędził tutaj dzieciństwo, u wuja Adama Cieciszowskiego (częściowo też w Wężyczynie: 1855-61). Do lat dzieciństwa pisarza nawiązuje w swoich wspomnieniach J. Łuszczewska (Deotyma). Okolice W.O. i pobliskiego Burca (własność Aleksego Dmochowskiego) zostały upamiętnione m. in. w Potopie, jako posiadłość Jana Skrzetuskiego. W zachowanym i odrestaurowanym dworze w W.O. otwarto 1966 Muzeum H. Sienkiewicza. Wśród eksponatów znajdują się dokumenty dot. związków twórcy Trylogii z ziemią łukowską, fotokopie rękopisów, bibliofilskie wydania dzieł, obrazy i rzadkie fotografie. Między wsią Okrzeja a W.O. znajduje się kopiec usypany ku czci pisarza przez społeczeństwo pol. w l.1933-38.

J. KRZYŻANOWSKI Henryk Sienkiewicz, Kalendarz życia i twórczości, W. 1956; P. LELEWEL Pamiętnik i diariusz, domu naszego, Wr. 1966; M. WARNEŃSKA Śladami Sienkiewicza, W. 1967.

Podobne prace

Do góry