Ocena brak

WOLA

Autor /Gabor Dodano /24.04.2012

W dawnej Polsce od XIII w. Igota (na Śląsku), słoboda (na Ukrainie) - ziemia oddana osadnikom do uprawy z dobrodziejstwem wolnizny, tj. ze zwolnieniem ich na pewną liczbę lat, zazw. na kilkanaście, od wszelkich służb, czynszów, danin, robót i powinności na rzecz dziedzica.

Stąd nazwa wielu wsi Wola, Wólka a. Wolica z dodaniem przymiotnika utworzonego od nazwy dóbr, gdzie wolę założono; łącznie nazw takich w Polsce jest 1533.

Dawn. wolność, swoboda; zdolność świadomego i celowego podejmowania decyzji i wysiłków w celu realizacji pewnych działań, postaw i zachowań, a powstrzymywania się od innych.

Chleb z solą z dobrą wolą (lepszy niżeli marcypan z niewolą) przysł. wg Biblii, Ks. Przypowieści, 15,17: „Lepiej być proszonym na jarzynę z miłością niż na cielę tłuste z nienawiścią."

Czuć (poczuć) wolę bożą żart. popęd płciowy. Ostatnia wola testament. Wola mocy, nm. Der Wille zur Macht, tytuł pracy (1901) Friedricha W. Nietzschego.

Jest pod stolicą; włość nazwiskiem Wola,

Głośnie w dziejach naszych znana,

Tam się otwarte pasmem ciągną pola,

Tam szlachta polska zebrana,

W ogromnej szopie starsze ojców plemię,

Na dzielnych koniach powiaty i ziemie.

J. U. Niemcewicz, Michał Korybut, 1-6; elekcją na Woli; miejsce elekcji królów ustalone w 1736.

Dymy fabryk i syreny świsty -

Ciężkiej pracy roboczej dzielnica.

Artur Oppman, Wola, 1-2.

Niech się dzieje wola Nieba,

Z nią się zawsze zgadzać trzeba.

A. Fredro, Zemsta, 3, 2; porzekadło Rejenta.

Podobne prace

Do góry